Biblioteka Islamski Nauk

UMJERENOST U ISLAMU

Ali Karimijan
S perzijskog preveo: Nihad Čamdžić
Biblioteka Islamski nauk
Mostar 2012.
ISBN 978-9958-867-11-8
Format A5, str. 57.

Obavezna literatura na doktroskom studiju Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, na predmetu Savremene sunnetske teme.

online knjiga Umjerenost u islamu