MOSTARSKI BULBULI

MOSTARSKI BULBULI

Poezija mostarskih pjesnika na orijentalnim jezicima
Adnan Kadrić
Recenzenti:
dr. Sanjin Kodrić
dr. Lejla Gazić
Ervin Jahić
Biblioteka Kulturna baština
Mostar 2012.
format B5, str. 320.
ISBN 978-9958-867-10-1

Obavezna literatura na predmetu Osnove turske književnosti na Islamskom pedagoškom fakultetu, Univerzitet u Zenici

online knjiga Mostarski bulbuli