Univerzum Hafiza Širazija

Univerzum Hafiza Širazija

Elvir Musić
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2018
Format B5, 211 strana
ISBN 978-9958-867-41-5 
Sadržaj:
O Hafizu Širaziju
Utjecaj Kur’ana na Hafizovo pjesništvo
Tragovi drugih pjesnika u Hafizovom Divanu
Hafizov doprinos razvoju gazela
Bol u Hafizovoj misli
Hafiz i asket
Hafizov duhovni bohem (rind)
Hafizov harabat
Hafiz i ašk