Kur'an u islamu

Prikazi knjiga

 knjiga kuran u islamu

Knjiga Kur’an u islamu, koju El-Kalem izdaje u suizdavaštvu s Fondacijom „Mulla Sadra“, pisano je kao siže šiijske propedeutičke nauke u tefsiru. Na njenim stranicama nailazimo na središnje šiijske principe tumačenja Kur’ana koji su šire izloženi u Tabatabaijevom komentaru El-Mizanu. Knjiga „Kur'an u islamu“ podijeljena je u pet tematskih cjelina: 1. Vrijednost Kur'ana kod muslimana; 2. Kako podučavati Kur'anu; 3. Objava časnog Kur'ana; 4. Kur'an i nauke i 5. Objavljivanje Kur'ana i njegovo širenje.

(Autor: Allame Muhammed Husejn Tabatabai; Izdavač: El-kalem, Sarajevo 2008.g., format: A5; br. str. 179; povez tvrdi)

Autor je rođen 1903. u Tabrizu, umro 1982. u Komu i spada među najveće tradicionalne islamske učitelje dvadesetog stoljeća u Iranu. Potječe iz vrlo ugledne i obrazovane porodice religijskih učenjaka. Studirao je u rodnome gradu, zatim u Komu, Teheranu, a veliki dio vremena proveo je i u šiijskom središtu Nedžefu. Krug njegovih slušalaca u Teheranu sačinjavali su ne samo poznati šiijski učenjaci kao što je Murteza Mutahheri već isto tako i mlađi iranski i zapadni intelektualci i filozofi (S. H. Nasr, Henry Corbin i mnogi drugi). Oni su pomogli da se Tabatabaijev utjecaj nadaleko proširi te da postane poznat širem krugu istraživača islama i na Zapadu i na Istoku. Tabatabai je izuzetno plodan autor. Osim velikog komentara Kur’ana u dvadeset svezaka pod naslovom El-Mizanu fi tefsiri-l-Kur’an, napisao je na desetine drugih knjiga, rasprava i članaka.

Knjiga Kur’an u islamu, koju El-Kalem izdaje u suizdavaštvu s Fondacijom „Mulla Sadra“, pisano je kao siže šiijske propedeutičke nauke u tefsiru. Na njenim stranicama nailazimo na središnje šiijske principe tumačenja Kur’ana koji su šire izloženi u Tabatabaijevom komentaru El-Mizanu. Knjiga „Kur'an u islamu“ podijeljena je u pet tematskih cjelina: 1. Vrijednost Kur'ana kod muslimana; 2. Kako podučavati Kur'anu; 3. Objava časnog Kur'ana; 4. Kur'an i nauke i 5. Objavljivanje Kur'ana i njegovo širenje.

Knjigu možete čitati u pdf formatu na našem sajtu

Zadnji put promjenjen: %AM, %25 %314 %2014 %06:%Maj

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT