U Kur'anu ima te'vil i tenzil 14.

Kur'an u islamu

“Te'vilul-Kur'ani” naveden je u tri ajeta. To su:

1. “Oni čja su srca pokvarena – željni smutnje i svog tumačenja – slijede one šta su manje jasni. A te'vil njihov zna samo Allah.” (Ali Imran, 7)

2. “A Mi ovima Knjigu objavljujemo, koju smo kako Mi znamo objasnili, da bude putokaz i milost ljudima koji budu vjerovali. Čekaju li oni Te'vil knjige. Onoga dana kada Te'vil knjige dođe reći će oni koji su na Te'vil zaboravili: ‘Istinu su Poslanici Gospodara našeg donosili…’” ('Araf, 52-53)

pa do Allahovih riječi:

3. “A oni govore: ‘On ga izmišlja!’... Ne, nego oni poriču prije nego temeljito saznaju šta ima u njemu, a još im nije došao ni Te'vil njegov; tako su isto oni prije njih poricali, pa pogledaj kako su silnici završili!” (Junus, 38-39)

Riječ te'vil izvedena je od riječi el-evl u značenju povratak, odnosno vraćanje. Pod te'vilom se misli na nešto čemu se ajet vraća.

Zadnji put promjenjen: %PM, %18 %709 %2013 %16:%Feb

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT