Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave
A+ A A-
  • Autor Aldin Mustafić

Poteškoće u prevođenju Kur'ana na engleski i bosanski jezikPOTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KUR'ANA NA ENGLESKI I BOSANSKI JEZIK (pdf)

DIPLOMSKI RAD NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA, ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

SADRŽAJ
 
1. UVOD
2. KURʼĀN I NJEGOVO PREVOĐENJE
2.1. O Kurʼānu uopšteno 
2.2. Neke karakteristike i specifičnosti Kurʼāna 
2.3. Prevođenje Kurʼāna
2.4. Da li je Kurʼān prevodiv i treba li ga prevoditi?
2.5. Vrste prijevoda Kurʼāna
2.5.1.Doslovan prijevod
2.5.2.Slobodan prijevod
2.5.3.Senzitivni prijevod
2.5.4.Reformistički prijevod
2.5.5.Orijentalno-misionarski prijevod
2.5.6.Sektaški prijevod
2.6. Osnovni zahtjevi pri prevođenju Kurʼāna 
2.7. Kako prevoditi Kurʼān 
2.8. Zanimljivi fakti o arapskom jeziku
2.9. Poteškoće u prevođenju Kurʼāna
2.10. Važnost engleskih prijevoda Kurʼāna
2.11. Pregled prijevoda Kurʼāna na engleski jezik
2.12. Prijevodi Kurʼāna na bosanski jezik
3. PRIMJER POTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KURʼĀNA
3.1. Prevođenje bismille
4. ZAKLJUČAK
5. LITERATURA

Kur'an časni

Kur'an je savršena knjiga 6.

01-07-2011 Kur'an u islamu

Kur'an sadržava najviši cilj ka kome teži čovječanstvo i on upućuje tome cilju najpotpunijim dokazima i najljepšim svjedočanstvima. A do tog cilja se može stići samo sa realnim na...

Vrijednost znanja sa stanovišta Kur'ana

11-04-2011 Kur'an - Glas melekuta

  Djela se cijene prema namjeri U Islamu se sva djela cijene prema namjerama. Kako znati da li je neko djelo iskreno i čisto? Kur'an kaže: مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ “Ono što j...

Adab hazreti Sulejmana i Davuda

28-01-2011 Tefsir El-Mizan

 S perzijskog preveo: Amar Imamović  Kur’an Časni prenosi hvalu hazreti Sulejmana i Davuda: Davudu i Su­lej­manu znanje smo darovali i oni rekoše: “Hvala Allahu Koji nas je od­li­kovao iznad mnogih r...

Adab hazreti Muhammeda, s.a.v.a.

07-02-2011 Tefsir El-Mizan

Također, jedna od dova koja svjedoči adab poslanika jeste ona koju Ku­r’an prenosi od Muhammeda, s.a.v.a., koja uključuje i vjernike nje­go­va ummeta.  Poslanik vjeruje u ono što mu se objavl...

O hazreti Ademu i njegovom izgonu iz Dže…

29-12-2010 Tefsir El-Mizan

    s perzijskog preveo: Amar Imamović   I Mi rekosmo: “O Ademe, nastanite se, ti i žena tvoja, u Džennetu i je­dite u njemu koliko god želite i odakle god hoćete, ali se ovom drve­tu ne približuj...

Tumačenje sure Nuh

19-02-2011 Tefsir El-Mizan

  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Mekka – 28 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Mi smo poslali Nuha narodu njegovu: “Opominji narod svoj prije nego što ga stigne patnja nesnosna!”...

Vrijednost Kur'ana kod muslimana - Kur'a…

23-06-2011 Kur'an u islamu

1. Poglavlje Islamsku vjeru, koja sadrži najpotpunije kažipute i načela za ljudski život i koja obuhvata ono što čovječanstvo vodi sreći i blagostanju, saznajemo i temelje joj i zakonoda...

Back to top
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd