Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave
A+ A A-
  • Autor Aldin Mustafić

Poteškoće u prevođenju Kur'ana na engleski i bosanski jezikPOTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KUR'ANA NA ENGLESKI I BOSANSKI JEZIK (pdf)

DIPLOMSKI RAD NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA, ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

SADRŽAJ
 
1. UVOD
2. KURʼĀN I NJEGOVO PREVOĐENJE
2.1. O Kurʼānu uopšteno 
2.2. Neke karakteristike i specifičnosti Kurʼāna 
2.3. Prevođenje Kurʼāna
2.4. Da li je Kurʼān prevodiv i treba li ga prevoditi?
2.5. Vrste prijevoda Kurʼāna
2.5.1.Doslovan prijevod
2.5.2.Slobodan prijevod
2.5.3.Senzitivni prijevod
2.5.4.Reformistički prijevod
2.5.5.Orijentalno-misionarski prijevod
2.5.6.Sektaški prijevod
2.6. Osnovni zahtjevi pri prevođenju Kurʼāna 
2.7. Kako prevoditi Kurʼān 
2.8. Zanimljivi fakti o arapskom jeziku
2.9. Poteškoće u prevođenju Kurʼāna
2.10. Važnost engleskih prijevoda Kurʼāna
2.11. Pregled prijevoda Kurʼāna na engleski jezik
2.12. Prijevodi Kurʼāna na bosanski jezik
3. PRIMJER POTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KURʼĀNA
3.1. Prevođenje bismille
4. ZAKLJUČAK
5. LITERATURA

Kur'an časni

Tumačenje sure Mulk (Vlast)

02-03-2011 Tefsir El-Mizan

S perzijskog preveo: Ertan Basarik Sura El-Mulk je mekanska i ima trideset ajeta. U ime Allaha Milostivog Samilosnog! 1. Blagoslovljen je Onaj u Čijoj je ruci vlast i On je svemoćan. 2. Koji je st...

Kur'an je zaštićen od iskrivljenja 30.

28-09-2011 Kur'an u islamu

Povijest Kur'ana je sasvim jasna od vremena njegove objave pa do danas. Ajeti i sure su kolali u jeziku muslimana i oni su ih međusobno razmjenjivali. Svi znamo daje Kur'an, koga danas d...

Historijski zakoni u Kur'anu (knjiga)

22-01-2012 Kur'an - Glas melekuta

Sejjid Muhammed Bakir Sadr Historijski zakoni u Kur'anu Sa engleskog preveo: Eldin Hasanović Izdavač: Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2011. god.  online čitanje

Tumačenje sure Murselat (Poslani)

24-05-2011 Tefsir El-Mizan

Tumačenje sure Murselat (pdf)  {edocs}murselat.pdf{/edocs} LINK

Na koji način Kur'an prima tumačenje 20.

05-08-2011 Kur'an u islamu

Odgovor na ovo pitanje objašnjava se u prethodnim odjeljcima. Naime, Kur'an je – kao što smo napomenuli – Vječna Knjiga za sve; on se obraća svima i upućuje ih svoj...

Poruke koje Kur'an donosi u jednu necivi…

12-10-2006 Kur'an - Glas melekuta

Poruke koje Kur'an donosi u jednu necivi­liziranu sredinu:1. istina ima pravo vladavine;2. širk treba potisnuti iz društva;3. srca treba očistiti i moral dovesti do savršenstva;4. ljudska djela i pona...

Način dijaloga sa kur'anskog stanovišta

05-02-2011 Kur'an - Glas melekuta

S perzijskog preveo: Ertan Basarik   Časni Kur’an je nebeska knjiga, spuštena od Gospodara svje­tova. Razlog zbog kojeg je spušten jest upućivanje cijelog čo­vječanstva, a uputa nije moguća, osim po...

Back to top
Our website is protected by DMC Firewall!