Back to top
Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave
A+ A A-
  • Autor Aldin Mustafić

Poteškoće u prevođenju Kur'ana na engleski i bosanski jezikPOTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KUR'ANA NA ENGLESKI I BOSANSKI JEZIK (pdf)

DIPLOMSKI RAD NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA, ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

SADRŽAJ
 
1. UVOD
2. KURʼĀN I NJEGOVO PREVOĐENJE
2.1. O Kurʼānu uopšteno 
2.2. Neke karakteristike i specifičnosti Kurʼāna 
2.3. Prevođenje Kurʼāna
2.4. Da li je Kurʼān prevodiv i treba li ga prevoditi?
2.5. Vrste prijevoda Kurʼāna
2.5.1.Doslovan prijevod
2.5.2.Slobodan prijevod
2.5.3.Senzitivni prijevod
2.5.4.Reformistički prijevod
2.5.5.Orijentalno-misionarski prijevod
2.5.6.Sektaški prijevod
2.6. Osnovni zahtjevi pri prevođenju Kurʼāna 
2.7. Kako prevoditi Kurʼān 
2.8. Zanimljivi fakti o arapskom jeziku
2.9. Poteškoće u prevođenju Kurʼāna
2.10. Važnost engleskih prijevoda Kurʼāna
2.11. Pregled prijevoda Kurʼāna na engleski jezik
2.12. Prijevodi Kurʼāna na bosanski jezik
3. PRIMJER POTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KURʼĀNA
3.1. Prevođenje bismille
4. ZAKLJUČAK
5. LITERATURA

Kur'an časni

Prijevodi Kur'ana na južnoslavenske jezi…

18-04-2011 Kur'an - Glas melekuta

   ime prevodioca god. izdanja mjesto izdavanja Izdavač vrsta prijevoda ...

Tumačenje sure Muddessir (Pokriveni)

24-05-2011 Tefsir El-Mizan

Tumačenje  sure El-Muddessir {edocs}mudesir.pdf{/edocs} LINK {edocs}http://www.bastinaobjave.com/pdf/mudesir.pdf{/edocs}

Poteškoće u prevođenju Kur'ana na engles…

18-03-2012 Kur'an - Glas melekuta

{edocs}poteskoce_u_prevodjenju_kur'ana.pdf{/edocs} POTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KUR'ANA NA ENGLESKI I BOSANSKI JEZIK (pdf) DIPLOMSKI RAD NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU FAKULTET HUMANISTIČKIH ...

Kur'an uspostavlja puteve i programe živ…

24-06-2011 Kur'an u islamu

Imajmo na umu sljedeće tri premise: Kur'an, uz brigu spram ove tri spomenute premise, a te premise su: 1. Da čovjek ima cilj do koga treba da stigne na putu u svome životu svojim trudom i djelima; ...

Tumačenje sure Haqe (Čas neizbježni)

09-04-2011 Tefsir El-Mizan

Sa perzijskog preveo: Ertan Basarik )الحاقةSura Hâqe - Čas neizbježni (   Mekka - 52 ajeta Prijevod od 1. do 12. ajeta: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. 1. Čas neizbježni, 2. šta je Čas ne...

Tumačenje sure Džin

28-05-2011 Tefsir El-Mizan

  Allame Tabatabi, Tefsir El-Mizan, sura El-Džin (سورة الجن) Mekka – 28 ajeta Sa perzijskog preveo: Ertan Basarik   {edocs}sura dzin.pdf{/edocs} link (pdf)

Our website is protected by DMC Firewall!