Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave
A+ A A-
  • Autor Aldin Mustafić

Poteškoće u prevođenju Kur'ana na engleski i bosanski jezikPOTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KUR'ANA NA ENGLESKI I BOSANSKI JEZIK (pdf)

DIPLOMSKI RAD NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA, ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

SADRŽAJ
 
1. UVOD
2. KURʼĀN I NJEGOVO PREVOĐENJE
2.1. O Kurʼānu uopšteno 
2.2. Neke karakteristike i specifičnosti Kurʼāna 
2.3. Prevođenje Kurʼāna
2.4. Da li je Kurʼān prevodiv i treba li ga prevoditi?
2.5. Vrste prijevoda Kurʼāna
2.5.1.Doslovan prijevod
2.5.2.Slobodan prijevod
2.5.3.Senzitivni prijevod
2.5.4.Reformistički prijevod
2.5.5.Orijentalno-misionarski prijevod
2.5.6.Sektaški prijevod
2.6. Osnovni zahtjevi pri prevođenju Kurʼāna 
2.7. Kako prevoditi Kurʼān 
2.8. Zanimljivi fakti o arapskom jeziku
2.9. Poteškoće u prevođenju Kurʼāna
2.10. Važnost engleskih prijevoda Kurʼāna
2.11. Pregled prijevoda Kurʼāna na engleski jezik
2.12. Prijevodi Kurʼāna na bosanski jezik
3. PRIMJER POTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KURʼĀNA
3.1. Prevođenje bismille
4. ZAKLJUČAK
5. LITERATURA

Kur'an časni

Adab hazreti Musaa i hazreti Šuajba

03-02-2011 Tefsir El-Mizan

S prezijskog preveo: Amar Imamović    Adab hazreti Musaa Također, jedna od dova koja svjedoči adab poslanika jeste ona koju Ku­r’an prenosi od hazreti Musaa, a.s., još iz vremena kada je on u svojo...

Tumačenje sure Kijamet (Smak svijeta)

24-05-2011 Tefsir El-Mizan

Tumačenje sure  Kijamet (pdf) {edocs}kijamet.pdf{/edocs} LINK

Tumačenje sure Muzzemmil (Umotani)

28-05-2011 Tefsir El-Mizan

  Allame Tabatabai Tefsir El-Mizan, sura Muzemmil (المزمّل) Meka – 20 ajeta Sa perzijskog preveo: Ertan Basarik {edocs}sura muzemil.pdf{/edocs} link (pdf)

Adab hazreti Isa i hazreti Zekerija

03-02-2011 Tefsir El-Mizan

S perzijskog preveo: Amar Imamović   Adab hazreti Zekerijja Također, adab poslanika svjedoči i kazivanje o hazreti Zekerijjahu, a.s.: “Ovo je spomen o milosti Gospodara tvoga spram roba Njegova Z...

U laži nema sreće

16-04-2008 Tefsir El-Mizan

Allame Tabatabai, Tefsir El-Mizan, komentar sure Jusuf وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ  “I donesoše košulju njegovu lažnom krvlju okrvavljenu.” (Jusuf, 18) Iskustvo je svih nas da laž nije ...

Šta Kur'an kaže o prirodno-materijalisti…

28-08-2011 Kur'an u islamu

Tumačenje Objave i poslanstva na način kako smo to izložili je tumačenje onih istraživača koji su zaokupljeni prirodno-materijalističkim znanostima. Oni smatraju da sve ono što se nalazi u k...

Adab hazreti Jakuba i hazreti Jusufa

28-01-2011 Tefsir El-Mizan

S perzijskog preveo: Amar Imamović   Adab hazreti Jakuba Jednu od dova koju Allah, dž.š., prenosi od Svojih poslanika jeste i ona od Jakuba, a.s., nakon što su se njegovi sinovi vratili iz Egipta b...

Broj ajeta u Kur'anu 32.

30-09-2011 Kur'an u islamu

  Broj kur'anskih ajeta je zaključen u vrijeme Poslanika, s.a.v.a. O tome govore neki hadisi u kojima je spomenut određen broj ajeta nekih sura, kao 10 ajeta sure Ali Imran. Neki hadis...

Back to top
Our website is protected by DMC Firewall!