Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave
A+ A A-
  • Autor Aldin Mustafić

Poteškoće u prevođenju Kur'ana na engleski i bosanski jezikPOTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KUR'ANA NA ENGLESKI I BOSANSKI JEZIK (pdf)

DIPLOMSKI RAD NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA, ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

SADRŽAJ
 
1. UVOD
2. KURʼĀN I NJEGOVO PREVOĐENJE
2.1. O Kurʼānu uopšteno 
2.2. Neke karakteristike i specifičnosti Kurʼāna 
2.3. Prevođenje Kurʼāna
2.4. Da li je Kurʼān prevodiv i treba li ga prevoditi?
2.5. Vrste prijevoda Kurʼāna
2.5.1.Doslovan prijevod
2.5.2.Slobodan prijevod
2.5.3.Senzitivni prijevod
2.5.4.Reformistički prijevod
2.5.5.Orijentalno-misionarski prijevod
2.5.6.Sektaški prijevod
2.6. Osnovni zahtjevi pri prevođenju Kurʼāna 
2.7. Kako prevoditi Kurʼān 
2.8. Zanimljivi fakti o arapskom jeziku
2.9. Poteškoće u prevođenju Kurʼāna
2.10. Važnost engleskih prijevoda Kurʼāna
2.11. Pregled prijevoda Kurʼāna na engleski jezik
2.12. Prijevodi Kurʼāna na bosanski jezik
3. PRIMJER POTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KURʼĀNA
3.1. Prevođenje bismille
4. ZAKLJUČAK
5. LITERATURA

Kur'an časni

Adab hazreti Junusa i Hazreti Ejuba

01-02-2011 Tefsir El-Mizan

S perzijskog preveo: Amar Imamović   Adab hazreti Junusa Također, jedna od dova koja svjedoči adab poslanika jeste i ona ha­zre­ti Junusa, a.s., izrečena u danima dok se nalazio u stomaku ribe:“I Z...

Adab poslanika u svakodnevnom ophođenju …

07-02-2011 Tefsir El-Mizan

8. Sljedeći adab koji su poslanici provodili jeste onaj u svakodnevnom op­ho­­đenju i razgovoru sa ljudima.  Jedan od primjera rečenog su rasprave koje su poslanici vodili sa ne­vjer­nicima, ...

Tumačenje sure Muzzemmil (Umotani)

28-05-2011 Tefsir El-Mizan

  Allame Tabatabai Tefsir El-Mizan, sura Muzemmil (المزمّل) Meka – 20 ajeta Sa perzijskog preveo: Ertan Basarik {edocs}sura muzemil.pdf{/edocs} link (pdf)

Imamet u Kur'anu (knjiga)

28-05-2011 Imamet u Kur'anu

  Imamet u Kur'anu (ili opća uputa u Kur’anu) Autor: Akbar Eydi Sa perzijskog preveo: Amar Imamović Izdavač: Fondacija “Mulla Sadra” {edocs}IMAMET ...

Tumačenje sure Kijamet (Smak svijeta)

24-05-2011 Tefsir El-Mizan

Tumačenje sure  Kijamet (pdf) {edocs}kijamet.pdf{/edocs} LINK

Back to top
Our website is protected by DMC Firewall!