Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave
A+ A A-
  • Autor Aldin Mustafić

Poteškoće u prevođenju Kur'ana na engleski i bosanski jezikPOTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KUR'ANA NA ENGLESKI I BOSANSKI JEZIK (pdf)

DIPLOMSKI RAD NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA, ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

SADRŽAJ
 
1. UVOD
2. KURʼĀN I NJEGOVO PREVOĐENJE
2.1. O Kurʼānu uopšteno 
2.2. Neke karakteristike i specifičnosti Kurʼāna 
2.3. Prevođenje Kurʼāna
2.4. Da li je Kurʼān prevodiv i treba li ga prevoditi?
2.5. Vrste prijevoda Kurʼāna
2.5.1.Doslovan prijevod
2.5.2.Slobodan prijevod
2.5.3.Senzitivni prijevod
2.5.4.Reformistički prijevod
2.5.5.Orijentalno-misionarski prijevod
2.5.6.Sektaški prijevod
2.6. Osnovni zahtjevi pri prevođenju Kurʼāna 
2.7. Kako prevoditi Kurʼān 
2.8. Zanimljivi fakti o arapskom jeziku
2.9. Poteškoće u prevođenju Kurʼāna
2.10. Važnost engleskih prijevoda Kurʼāna
2.11. Pregled prijevoda Kurʼāna na engleski jezik
2.12. Prijevodi Kurʼāna na bosanski jezik
3. PRIMJER POTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KURʼĀNA
3.1. Prevođenje bismille
4. ZAKLJUČAK
5. LITERATURA

Kur'an časni

Adab hazreti Ibrahima i hazreti Ismaila

28-01-2011 Tefsir El-Mizan

S perzijskog preveo: Amar Imamović   Adab hazreti Ibrahima Jedan od sljedećih adaba poslanika jeste onaj koji prenosi Uzvišeni Go­­spodar o Ibrahimu, a.s., i njegovom raspravljanju sa svojim narodo...

Kur'an je zaštićen od iskrivljenja 30.

28-09-2011 Kur'an u islamu

Povijest Kur'ana je sasvim jasna od vremena njegove objave pa do danas. Ajeti i sure su kolali u jeziku muslimana i oni su ih međusobno razmjenjivali. Svi znamo daje Kur'an, koga danas d...

Kur'an je savršena knjiga 6.

01-07-2011 Kur'an u islamu

Kur'an sadržava najviši cilj ka kome teži čovječanstvo i on upućuje tome cilju najpotpunijim dokazima i najljepšim svjedočanstvima. A do tog cilja se može stići samo sa realnim na...

Adab poslanika kod promicanja vjere ljud…

07-02-2011 Tefsir El-Mizan

S perzijskog preveo: Amar Imamović 7. Sljedeći oblik adaba od Gospodara poučeni poslanici provodili su u raz­go­vorima sa svojim narodom. Ovaj oblik adaba je po sebi veoma obuhva­tan i o njemu kao...

Sakupljanje Kur'ana u Mushaf 29.

27-09-2011 Kur'an u islamu

Izlaganje o sakupljanju Časnoga Kur'ana nužno je iznijeti u dva dijela:   a) Kur'an prije Poslanikove smrti Kur'an je objavljivan ajet po ajet i sure po sure. Po&sca...

Tumačenje sure Kalem (Pero)

28-03-2011 Tefsir El-Mizan

Sa perzijskog preveo: Ertan Basarik   Sura Kalem je mekanska i ima 52 ajeta. بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ U ime Allaha, Svemilostivog, Samilosnog 1. Nun. Tako Mi kalema i onoga što oni p...

Tumačenje sure Murselat (Poslani)

24-05-2011 Tefsir El-Mizan

Tumačenje sure Murselat (pdf)  {edocs}murselat.pdf{/edocs} LINK

Back to top
Our website is protected by DMC Firewall!