Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave
A+ A A-
  • Autor Aldin Mustafić

Poteškoće u prevođenju Kur'ana na engleski i bosanski jezikPOTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KUR'ANA NA ENGLESKI I BOSANSKI JEZIK (pdf)

DIPLOMSKI RAD NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA, ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

SADRŽAJ
 
1. UVOD
2. KURʼĀN I NJEGOVO PREVOĐENJE
2.1. O Kurʼānu uopšteno 
2.2. Neke karakteristike i specifičnosti Kurʼāna 
2.3. Prevođenje Kurʼāna
2.4. Da li je Kurʼān prevodiv i treba li ga prevoditi?
2.5. Vrste prijevoda Kurʼāna
2.5.1.Doslovan prijevod
2.5.2.Slobodan prijevod
2.5.3.Senzitivni prijevod
2.5.4.Reformistički prijevod
2.5.5.Orijentalno-misionarski prijevod
2.5.6.Sektaški prijevod
2.6. Osnovni zahtjevi pri prevođenju Kurʼāna 
2.7. Kako prevoditi Kurʼān 
2.8. Zanimljivi fakti o arapskom jeziku
2.9. Poteškoće u prevođenju Kurʼāna
2.10. Važnost engleskih prijevoda Kurʼāna
2.11. Pregled prijevoda Kurʼāna na engleski jezik
2.12. Prijevodi Kurʼāna na bosanski jezik
3. PRIMJER POTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KURʼĀNA
3.1. Prevođenje bismille
4. ZAKLJUČAK
5. LITERATURA

Kur'an časni

Poruke koje Kur'an donosi u jednu necivi…

12-10-2006 Kur'an - Glas melekuta

Poruke koje Kur'an donosi u jednu necivi­liziranu sredinu:1. istina ima pravo vladavine;2. širk treba potisnuti iz društva;3. srca treba očistiti i moral dovesti do savršenstva;4. ljudska djela i pona...

Kur'an uspostavlja puteve i programe živ…

24-06-2011 Kur'an u islamu

Imajmo na umu sljedeće tri premise: Kur'an, uz brigu spram ove tri spomenute premise, a te premise su: 1. Da čovjek ima cilj do koga treba da stigne na putu u svome životu svojim trudom i djelima; ...

Adab hazreti Musaa i hazreti Šuajba

03-02-2011 Tefsir El-Mizan

S prezijskog preveo: Amar Imamović    Adab hazreti Musaa Također, jedna od dova koja svjedoči adab poslanika jeste ona koju Ku­r’an prenosi od hazreti Musaa, a.s., još iz vremena kada je on u svojo...

Historijski zakoni u Kur'anu (knjiga)

22-01-2012 Kur'an - Glas melekuta

Sejjid Muhammed Bakir Sadr Historijski zakoni u Kur'anu Sa engleskog preveo: Eldin Hasanović Izdavač: Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2011. god.  online čitanje

Tumačenje sure Nuh

19-02-2011 Tefsir El-Mizan

  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Mekka – 28 ajeta U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 1. Mi smo poslali Nuha narodu njegovu: “Opominji narod svoj prije nego što ga stigne patnja nesnosna!”...

Tumačenje sure Kalem (Pero)

28-03-2011 Tefsir El-Mizan

Sa perzijskog preveo: Ertan Basarik   Sura Kalem je mekanska i ima 52 ajeta. بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ U ime Allaha, Svemilostivog, Samilosnog 1. Nun. Tako Mi kalema i onoga što oni p...

Kur'an je vječna knjiga 7.

01-07-2011 Kur'an u islamu

Prethodna cjelina potvrđuje nam da je Kur'an Plemeniti vječna i trajna knjiga, unatoč prolaženju stoljeća i vremena. Tako, ma koji drugi govor, pa bio on sasvim tačan u apsolutnom smislu, ne mo...

Back to top
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd