Back to top
Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave
A+ A A-
  • Autor Aldin Mustafić

Poteškoće u prevođenju Kur'ana na engleski i bosanski jezikPOTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KUR'ANA NA ENGLESKI I BOSANSKI JEZIK (pdf)

DIPLOMSKI RAD NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA, ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

SADRŽAJ
 
1. UVOD
2. KURʼĀN I NJEGOVO PREVOĐENJE
2.1. O Kurʼānu uopšteno 
2.2. Neke karakteristike i specifičnosti Kurʼāna 
2.3. Prevođenje Kurʼāna
2.4. Da li je Kurʼān prevodiv i treba li ga prevoditi?
2.5. Vrste prijevoda Kurʼāna
2.5.1.Doslovan prijevod
2.5.2.Slobodan prijevod
2.5.3.Senzitivni prijevod
2.5.4.Reformistički prijevod
2.5.5.Orijentalno-misionarski prijevod
2.5.6.Sektaški prijevod
2.6. Osnovni zahtjevi pri prevođenju Kurʼāna 
2.7. Kako prevoditi Kurʼān 
2.8. Zanimljivi fakti o arapskom jeziku
2.9. Poteškoće u prevođenju Kurʼāna
2.10. Važnost engleskih prijevoda Kurʼāna
2.11. Pregled prijevoda Kurʼāna na engleski jezik
2.12. Prijevodi Kurʼāna na bosanski jezik
3. PRIMJER POTEŠKOĆE U PREVOĐENJU KURʼĀNA
3.1. Prevođenje bismille
4. ZAKLJUČAK
5. LITERATURA

Kur'an časni

Tumačenje sure Kijamet (Smak svijeta)

24-05-2011 Tefsir El-Mizan

Tumačenje sure  Kijamet (pdf) {edocs}kijamet.pdf{/edocs} LINK

Kur'an je vječna knjiga 7.

01-07-2011 Kur'an u islamu

Prethodna cjelina potvrđuje nam da je Kur'an Plemeniti vječna i trajna knjiga, unatoč prolaženju stoljeća i vremena. Tako, ma koji drugi govor, pa bio on sasvim tačan u apsolutnom smislu, ne mo...

Tumačenje sure Mulk (Vlast)

02-03-2011 Tefsir El-Mizan

S perzijskog preveo: Ertan Basarik Sura El-Mulk je mekanska i ima trideset ajeta. U ime Allaha Milostivog Samilosnog! 1. Blagoslovljen je Onaj u Čijoj je ruci vlast i On je svemoćan. 2. Koji je st...

O hazreti Ademu i njegovom izgonu iz Dže…

29-12-2010 Tefsir El-Mizan

    s perzijskog preveo: Amar Imamović   I Mi rekosmo: “O Ademe, nastanite se, ti i žena tvoja, u Džennetu i je­dite u njemu koliko god želite i odakle god hoćete, ali se ovom drve­tu ne približuj...

Kur'an je zaštićen od iskrivljenja 30.

28-09-2011 Kur'an u islamu

Povijest Kur'ana je sasvim jasna od vremena njegove objave pa do danas. Ajeti i sure su kolali u jeziku muslimana i oni su ih međusobno razmjenjivali. Svi znamo daje Kur'an, koga danas d...

Adab hazreti Muhammeda, s.a.v.a.

07-02-2011 Tefsir El-Mizan

Također, jedna od dova koja svjedoči adab poslanika jeste ona koju Ku­r’an prenosi od Muhammeda, s.a.v.a., koja uključuje i vjernike nje­go­va ummeta.  Poslanik vjeruje u ono što mu se objavl...

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd