Adabi objedovanja u islamu

Islamska medicina

 

Skinuti obuću

Plemeniti Poslanik, s.a.v.a.: “Kada se hrana postavi, skinite vašu obuću, jer je to uzrok olakšanja za vaše noge.”[1]

Staviti zeleni (povrća) na sofru

Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ukrasite vaše sofre sa zeleni (povrćem). Pa zaista, ona tjera šejtane (bakcile) sa spomenom Božijeg imena.”[2]

Imam Sadik je rekao:“Sve ima svoj ukras, a ukras sofre je zelen (povrće).”[3]

3.   Oprati ruke prije i nakon objeda

Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zaista je pranje (ruku) prije i nakon objeda zdravlje za tijelo, i blagodat je u opskrbi.”[4]

Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Pranje (ruku) prije objeda udaljuje siromaštvo, a nakon objeda tugu, a vidu podaruje zdravlje.”[5]

Spomenuti Božije ime

Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Svaka hrana nad kojom se ne spomene Božije ime, je zaista, bol, i u njoj nema nikakve blagodati.”[6]

Započeti objed sa solju, i završiti sa solju ili sirćetom

Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Svako ko započne svoj objed sa solju i završi je sa solju, bit će sačuvan od sedamdeset i dvije bolesti, a od kojih su elefantijazis (vrsta gube) i lepre.“[7]

Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zaista su Israilćani započinjali (objed) sa sirćetom i završavali sa njim, a mi započinjemo sa solju, a završavamo sirćetom.”[8]

Objedovati desnom rukom

U Musned Ibn Hanbela, prenosi se od Aiše: “Poslanik je posvetio svoju desnu ruku za hranu i potrebe svoje, a svoju lijevu ruku je posvetio za pranje nakon nužde i za ono što je vezano za isto.”[9]


[1]Biharul envar, 66. svezak, 416. strana, 17. predaja. U knjizi El-Mustedriku ale ssahihajni, 4. svezak, 133. strana, 7129. predaja, umjesto „za vaše noge – لِأَقْدَامِکُمْ“ stoji „za vaša tijela – لِأَبْدَانِکُمْ“.

[2]Ibid, 66. svezak, 199. strana, 3. predaja.

[3]Ibid, 66. svezak, 199. strana, 1. predaja.

[4]Ibid, 66. svezak, 356. strana, 17. predaja.

[5]Biharul envar, 66. svezak, 364. strana, 42. predaja.

[6]Kenzul 'ummal,15. svezak, 238. strana, 40741. predaja.

[7]Biharul envar,66. svezak, 397. strana, 12. predaja.

[8]Biharul envar,66. svezak, 399. strana, 24. predaja.

[9]Musned Ibn Hanbela, 9. svezak, 525. strana, 25428. predaja.

Zadnji put promjenjen: Ponedjeljak, 13 Oktobar 2014 10:01