Bijela repa

Islamska medicina

1. Imam Sadik: “Držite se bijele repe, jedite je i ustrajte u tome i sakrijte je od svakoga osim od onoga kome se može reći, jer ne postoji niko a da u sebi nema klice lepre, pa ih istopite jedući bijelu repu.”[1]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Ne postoji niko da u sebi nema klice lepre, pa ih istopite bijelom repom.”[2]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Ne postoji niko, a da u sebi nema klice lepre, stoga jedite bijelu repu u njeno vrijeme, otklonićete ih njom.”[3]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Ne postoji niko, a da u sebi nema klice leper. Bijela repa topi te klice. Jedite bijelu repu u njenoj sezoni, otklonit će od vas svaku bolest.”[4]

5. Imam Kazim, mir s njim: “Drži se repice (اَللِّفْتُ)– bijele repe – i jedi je, jer zaista ne postoji niko, a da u sebi nema klice lepre, a repica ih topi.[5][6]


[1] El-Kāfī, sv. 6, str. 372, hadis 4; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 334, hadis 2142; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 393, hadis 1329, a u njemu stoji: “i uzmite je”, umjesto: “i ustrajte u njenom jedenju”; El-Biḥār, sv. 66, str. 220, hadis 3.

[2] El-Kāfī, sv. 6, str. 372, hadis 2. i hadis 3, prenesen od ʻAlija ibn ebī Hamze, i u njemu stoji: “... jedenjem bijele repe.” (بِأَکْلِ السَّلْجَمِ); El-Meḥāsin, sv. 2, str. 334, hadis 2143, prenesen od Zijāda ibn Bilāla; Ibnā Bisṭām, Ṭibbu-l-eʼimmeti, str. 105, prenesen od Imama Bakira, mir s njim; El-Biḥār, sv. 66, str. 221, hadis 4.

[3] El-Meḥāsin, sv. 2, str. 333, hadis 2139; El-Biḥār, sv. 66, str. 220, hadis 1.

[4] El-Meḥāsin, sv. 2, str. 333, hadis 2140; El-Biḥār, sv. 66, str. 220, hadis 1.

[5] U Ṭibbu-l-eʼimmeti stoji još i ovo: “Prenosilac reče: ‘Sirovo ili skuhano?’ Imam Kazim, mir s njim, reče: ‘Oboje.’” Allame Medžlisi, k.s., u objašnjenju ovoga hadisa, kaže: “Kaže se ‘krvni sudovi lepre’, a misli se na dermatitis, tj. ekcem, zbog toga što se sa ekstremnim dermatitisom javlja lepra. A što se tiče prirode i odlika (bijele) repe, bilo da je u drugom slučaju, tj. kuhana – kada je suha ili da u prvom slučaju, tj. sirova – kada je vlažna, ona se tako različito odnosi i na osobine i prirodu dermatitisa shodno ovom redosljedu sprečavajući javljanje i širenje upale dermatitisa. (El-Biḥār, sv. 66, str. 221.)

[6] El-Kāfī, sv. 6, str. 372, hadis 1; Ibnā Bisṭām, Ṭibbu-l-eʼimmeti, str. 105, a obje ove predaje je prenio Alija ibn El-Musejjib; El-Biḥār, sv. 62, str. 213, hadis 11.

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT