Dafina - divlja maslina

Islamska medicina

1. Imam Husejn, mir s njim: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., je ušao kod Alija ibn Ebi Taliba, mir s njim, koji je imao groznicu, pa mu je naredio da jede dafinu.[1][2]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Meso dafine pospješuje rast mesa (kod čovjeka), njene kosti (tj. drvo) pospješuju rast kostiju, njena koža pospješuje rast kože i uz sve to ona grije bubrege, ojačava i čisti želudac, ona je zaštita od hemoroida i stalnog kapanja mokraće,[3] osnažuje listove (tj. potkoljenice) i u potpunosti suzbija klice lepre.”[4]


[1] Arapski el-ġubejrāʼu (الْغُبَيْرَاءُ): dafina (divlja maslina) /bot. Elaeagnusangustifolia/ je: vrsta hurme slična čičimaku (اَلْعُنَّابُ). (Medžmeʻul-baḥrejni, sv. 2, str. 1304.)

[2] ʻUjūnu aẖbārir-Riḍā, ʻa.s., sv. 2, str. 43, hadis 152, prenesen od Aḥmeda ibnʻĀmira Eṭ-Ṭāʼijja; Ṣaḥīfetu-l-Imāmir-Riḍā, ʻa.s., str. 252, hadis 175; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 381, hadis 1276, a sve ove predaje su prenesene od Imama Ridaa, od njegovih očeva, mir s njima; Ed-Daʻwāt, str. 157, hadis 431; El-Biḥār, sv. 66, str. 188, hadis 1.

[3] U Mekārimu-l-aẖlāq i El-Wāfīu stoji: et-taqṭīri(التَّقْطِيرِ), umjesto: et-taqtīri (التَّقْتِيرِ), a obje riječi imaju jednako značenje: stalno kapanje mokraće najčešće izazvano prehladom i nemogućnost njenoga zadržavanja. (El-Wāfī, sv. 19, str. 411.)

[4] El-Kāfī, sv. 6, str. 361, hadis 1; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 381, hadis 1277, a obje ove predaje su prenesene od Ibn Bukejra; El-Biḥār, sv. 66, str. 188, hadis 2.

Zadnji put promjenjen: %AM, %04 %460 %2015 %10:%Avg

Više iz kategorije:

« Adabi jedenja grožđa Rotkvica »

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT