Koristi jedenja dunje za trudnice

Islamska medicina

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nahranite svoje trudnice dunjom, jer će ona uljepšati moral vaše djece.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Miris vjerovjesnikā, a.s., je miris dunje, miris džennetskih hurija je miris mirte,[2] miris meleka je miris ruže, a miris moje kćeri – Fatime Ez-Zehre, mir s njom, je miris dunje i mirte i ruže. Allah nije poslao niti jednog vjerovjesnika niti njegova nasljednika, a da se od njega nije osjetio miris dunje. Zato je jedite i nahranite svoje trudnice njom – uljepšat će vam djecu.”[3]

3. El-Mekārimu-l-ahlāq – prenosi se od Božijeg Poslanika, s.a.v.a.: “Jedite dunju i poklanjajte je međusobno, jer ona izbistrava vid, rađa ljubav u srcu. Nahranite svoje trudnice njom, jer ona će vam, zaista, uljepšati djecu.”

A u drugoj predaji stoji: “Uljepšat će moral vaše djece.”[4]

4. Imam Sadik, mir s njim – kada je ugledao lijepoga dječaka: “Mora da otac ovog dječaka jede dunje.”[5]

5. El-Kafi – prenosi se od Šurahbila ibn Muslima: “Imam , mir s njim, je za ženu koja je noseća rekao: ‘Neka jede dunju, jer dijete bude prijatnijega mirisa i ljepše, čistije boje.’ˮ[6]


[1] Ed-Daʻwāt, str. 151, hadis 405; El-Biḥār, sv. 66, str. 177, hadis 38.

[2] Arapski: el-āsu (اَلْآسُ) mirta /bot. Mýrtus commúnis/: jedna vrsta bosiljka. (Lisānu-l-ʻarebi, sv. 6, str. 19.)

[3] El-Qommijjev Džāmiʻu-l-eḥādīs̱i, str. 82; El-Biḥār, sv. 66, str. 177, hadis 39, zabilježen iz knjige El-Imāmetu wet-tebṣiretu, i Vidjeti: Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 373, hadis 1239.

[4] Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 372, hadis 1230; El-Biḥār, sv. 66, str. 176, hadis 37.

[5] El-Kāfī, sv. 6, str. 22, hadis 2; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 365, hadis 2274, a dodao je na njegovom kraju: “dunja uljepšava lice i sabire srce.”; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 373, hadis 1241, a u njemu stoji: “pojeo dunju u noći petka.”; El-Biḥār, sv. 66, str. 170, hadis 12.

[6]El-Kāfī, sv. 6, str. 22, hadis 1; Tehẕību-l-aḥkām, sv. 7, str. 439, hadis 1755.

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT