Koristi od jedenja dunje na tašte

Islamska medicina

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Jedite dunju na tašte, jer ona otklanja vrelinu iz prsa.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ušao sam jednoga dana kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a., a u njegovoj ruci se nalazila dunja, koju je jeo i davao meni da jedem i govorio: ‘Jedi, o Ali! Jer ona je dar od Snažnoga meni i tebi.’ Pa sam našao u njoj potpunu slast.

Reče Božiji Poslanik, s.a.v.a.: ‘O Ali! Ko jede na tašte po jednu dunju tri dana izbistrit će mu se pamet i ispunit će mu se utroba blagošću i znanjem, bit će zaštićen od zlonamjernosti Iblisa i od njegove vojske.’”[2]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Ko pojede dunju na tašte, pročisti mu se voda (sperma) i proljepša mu se dijete.”[3]


[1] Kenzu-l-ʻummāl, sv. 10, str. 40, hadis 28259, prenesen od Ibn Es-Sunnijja i Ebū Nuʻajma; El-Ƒirdews, sv. 3, str. 242, hadis 4712, a u ovoj predaji se ne nalazi: “jer ona, zaista, otklanja srdžbu iz prsa”, a obje ove predaje su prenesene od Enesa.

[2] ʻUjūnu aẖbārir-Riḍā, ʻa.s., sv. 2, str. 73, hadis 338, prenesen od Dārima ibn Qubejṣata od Imama Ridaa, od njegovih očeva, mir s njima; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 374, hadis 1244, a u ovoj predaji stoji od riječi: “Reče Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko pojede jednu dunju...”; El-Biḥār, sv. 66, str. 167, hadis 4.

[3] El-Kāfī, sv. 6, str. 357, hadis 3; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 365, hadis 2273; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 373, hadis 1237, a u ovoj predaji stoji: “njegovo lice”, umjesto: “njegovo dijete”; El-Biḥār, sv. 66, str. 170, hadis 11.

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT