Krastavac

Islamska medicina

Odlike jedenja krastavca

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Držite se krastavca, jer, zaista, je Allah, dž.š., dao u njemu izlječenje od svake bolesti.”[1]

Način jedenja krastavca

2. Imam Ali, mir s njim: “Kada budete jeli krastavac, jedite ga sa njegove donje strane.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Kada budete jeli krastavac jedite ga sa njegove donje strane, jer to, zaista, povećava njegov blagoslov.”[3]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., je jeo krastavac sa solju.”[4]

5. Ṣahihu-l-Buhari – prenosi se od Abdullaha ibn Džafera: “Vidio sam Vjerovjesnika, s.a.v.a., da je jeo sočnu hurmu sa krastavcem.”


[1] Kenzu-l-ʻummāl, sv. 10, str. 45, hadis 28281, zabilježen od Ibn Es-Sunnijja i Ebū Nuʻajma, prenosi ga Ebū Hurejre.

[2] El-Firdews, sv. 1, str. 274, hadis 1069, prenesen od Wābiṣata.

[3] El-Kāfī, sv. 6, str. 373, hadis 2; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 376, hadis 2317, a obje ove predaje su prenesene od ʻAbdullāha ibn Sināna; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 401, hadis 1369; El-Biḥār, sv. 66, str. 252, hadis 1.

[4] El-Kāfī, sv. 6, str. 373, hadis 1; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 376, hadis 2318; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 401, hadis1368; El-Biḥār, sv. 66, str. 252, hadis 2.

Više iz kategorije:

« Rotkvica Tikva »

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT