Komentar predaje o Miradžu - O čuvanju Božijeg znanja i znanja od Boga (22.)

Komentar predaje o Miradžu 1.

Uzvišeni Bog je Svom Miljeniku u podužoj predaji na Miradžu rekao: “…i u tajnosti drži znanje o Meni i Moju pažnju (spram njega).”

Neki ajeti i predaje koje u ovom kontekstu treba prostudirati

Ajeti:

... وَ ما تَفعلوا مِن خَير ٍ فإنَّ اللهَ بِه عليم

“I kakvo god dobro uradili, pa Allah ga dobro zna.”[1]

... و اتَّقوا اللهَ وَ يُعلِّمُكُمُ اللهُ ، إنّ اللهَ بكُلِّ شيءٍ عليم

“Bojte se Allaha i Allah će vas podučiti. Allah uistinu sve zna.”[2]

... واعلَموا أنَّ اللهَ يَعلَمُ ما في أنفُسِكُم فاحذَروهُ...

“I znajte dobro da Allah zna šta u sebi krijete, pa ga se dobro pripazite…”[3]

إن تُبدو شيئًا أو تُخفُوه فإنّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شيءٍ عليمًا

“A krili vi nešto ili na javu iznosili, pa Allah uistinu o svemu znanje ima.”[4]

يَستَخفون مِن النّاسِ وَ لا يَستَخفون مِن اللهِ وَهو مَعهُم إذ يُبَيِّتون ما لا يَرضى مِن القَول ِ وَ كان اللهُ بِما يعمَلون مُحيطًا

“Oni se kriju od ljudi ali se ne mogu sakriti od Allaha, a on je sa njima i kad noću smišljaju riječi kojima On nije zadovoljan, a Allah dobro zna sve ono što oni rade.”[5]

إنّ اللهَ يعلَمُ غَيبَ السمواتِ و الأرضِ و اللهُ بَصيرٌ بِما تَعمَلون

“Allah sigurno zna tajne nebesa i zemlje i Allah dobro vidi ono što radite.”[6]

... و كَفى بِرَبِّك بذنوبِ عبادِهِ خَبيرًا بَصيرًا

“I koliko smo samo naroda poslije Nuha uništili! A dovoljno je to što Gospodar tvoj zna i vidi grijehe robova svojih.”[7]

Predaje:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “O Ebu Zerr, obožavaj Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš On tebe vidi.”[8]

Prenosi se da je Imam Sadik u vezi Božijih riječi:

وَ لِمَن خافَ مَقامَ رَبِّهِ جنَّتان

“A onoga koji strahuje od dana kada će pred Gospodara svoga stati, dvije bašče čekaju”, rekao: “Onaj koji zna da ga Allah, slavljen i uzvišen neka je, vidi i čuje, ono što govori i ono što radi od dobra i lošeg pa to bude razlog koji ga sprječava od loših postupaka, to je taj koji strahuje od stajanja pred Gospodarom svojim i nefsu zabranjuje da prohtjeve slijedi.”[9]

Također, Allahov Poslanik, s.a.v.a., je obraćajući se velikom ashabu rekao: “O Ebu Zerr, Želiš li da te podučim riječima preko kojih će ti Allah koristiti?” Rekoh: “Svakako, Allahov Poslaniče.” Poslanik reče: “Čuvaj Allaha[10], čuvati će te, čuvaj Allaha naći ćeš ga pred sobom…”[11]

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.a.: “Allah se smilovao robu koji se svoga Gospodara istinski postidi, te sačuva glavu i ono na njoj i stomak i ono u njemu, te se sjeti kabura i raspadanja i podsjeti da ga na onome svijetu čeka ponovni povratak.”[12]

Imam Sadik prenosi od svog oca Imama Bakira od Alija, mir s njima: “Ko popravi ono što je između njega i Allaha, Allah će popraviti ono što je između njega i ljudi.”[13]

Nakon što je proučio ajet:

بَلِ الإنسان على نَفسِه بَصيرة

“Čovjek zna svoju dušu i obavješten je”, Imam Sadik je rekao: “To je ono kada se čovjek ispričava ljudima, a suprotno je od onoga što Allah o njemu zna (da mu je pozadina). Poslanik, s.a.v.a., je uobičavao reći: ‘Ko sakrije neku tajnu Allah će ga njezinim ogrtačem ogrnuti pa ako je dobro, dobro ga i slijedi, a ko je loše, loše ga i čeka.’”[14]

[1]Beqare, 215.

[2]Beqare, 231.

[3]Beqare, 235.

[4]Ahzab, 54.

[5]Nisa, 108.

[6]Hudžurat, 18.

[7]Isra, 17.

[8]Biharul envar. 77/76

[9]Usulu Kafi, 2/80/1.

[10]Op. Tj. misli na Allaha, pa te neće ostaviti bez pomoći i naći ćeš ga da pomaže kada ti pomoć bude potrebna i prije nego ga zamoliš.

[11]Biharul envar, 77/89.

[12]Biharul envar, 71/336/21.

[13]Biharul envar, 71/366/12.

[14]Biharul envar, 71/368/18.

Zadnji put promjenjen: %PM, %18 %709 %2013 %16:%Feb

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT