Komentar predaje o Miradžu - O rasterećenosti stomaka i kuće od obilježja dunjaluka (16.)

Komentar predaje o Miradžu 1.

Uzvišen Gospodar je na Miradžu rekao Svom Miljeniku: “…i prezirati i slatko i gorko i učiniti svoj stomak i dom praznim od dunjaluka.”

Neki ajeti i predaje koji se u ovome kontekstu trebaju prostudirati:

وَ يومَ يعرضَ الذين كَفروا على النارِ أذهَبتُم طيِّباتِكُم في حياتِكُم الدُنيا و استَمتَعتُم بِها

“A na dan kada se nevjernici pred vatrom izlože (i bude rečeno): Vi ste u životu na ovome svijetu sve svoje naslade iskoristili…”[1]

يأأّيها النَّبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحلّ الله ُ لَكَ...؟

“O vjerovjesniče zašto sebi zabranjuješ ono što ti je Allah dozvolio…?”[2]

قُل مَن حَرّمَ زينة الله ِ التي أخرَجَها لِعبادِه و الطَّيِّبات مِن الرِّزق ِ.

“Reci: ‘Ko je zabranio Allahove ukrase koje je On stvorio za svije robove i lijepa jela kojima vas opskrbljujemo.’”[3]

Predaje

Dža'fer ibn Muhammed, mir s njime, je rekao: “Donesena je pred Alija, mir s njime, habisa[4] pa je odbio da jede. Rekoše: ‘Da li je smatraš zabranjenom?’ Reče: ‘Ne, nego se bojim da je duša ne zaželi’, a zatim prouči:

أذهَبتُم طَيِّباتِكُم في حيوتِكُمُ الدُنيا

“Vi ste u životu na ovome svijetu sve svoje naslade iskoristili.”[5]

Imam Bakir, mir s njime, je rekao: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: Došao mi je melek i rekao: ‘O Muhammede! Gospodar tvoj te selami i poručuje ti: Ako želiš načinit ću Mekansku dolinu za tebe zlatom popločanu?’ Reče: Pa Poslanik, s.a.v.a., diže glavu ka nebesima i reče: ‘O Gospodaru! Dan jedem i hvalim te, dan gladujem i molim te.’”[6]

Ebu Ibrahima, mir s njime, je rekao: “Rekao je Ebu Zerr neka mu se Allah smiluje: ‘Allah nagradio od mene dunjaluk svakom pokudom (i to) nakon dvije pogačice od ječma, jednom koju ručam, a drugu koju večeram; i nakon dva ogrtača vunena, jednim se prekrijem, a drugim zaogrnem.”[7]

Ebu Abdullaha, mir s njime, je rekao: “Pojavio se Iblis pred Jahjom sinom Zekerijinim,a.s., kad ono sa njim kašike od svega što ima. Pa mu Jahja reče: ‘Kakve su ovo kašike?’ Iblis reče: ‘Ovo su strasti kojima pogađam sinove Ademove?’ Hazreti Jahja reče: ‘Imam li ja u njima udjela?’ Iblis reče: ‘Možda si se nekada prejeo pa smo te pozabavili da zaboraviš molitvu i sjećanje na Allaha.’ Hazreti Jahja reče: ‘E tako mi Allaha zavjetujem se da nikada više neću stomak hranom napuniti.’ Iblis reče: ‘E tako mi Allaha zavjetujem se da nikada više neću muslimana posavjetovati.’ Zatim reče Ebu Abdullah, mir s njime: ‘O Hafse, tako mi Allaha na Dža'feru i Dža'ferovoj porodici je da nikad stomake hranom ne pretrpaju i Allaha radi na Dža'feru i Dža'ferovoj porodici je da nikada za ovaj svijet ne rade.’”[8]

Ebu Dža'fera, mir s njime, je rekao: “Ničim boljim Allah nije obožavan od čednosti stomaka i spolnog organa.”[9]

Suština tematike

Kažem:Jasno se razumije iz ajeta i predaja da Allah, dž.š., ne želi da oteža svojim robovima niti im želi kakvu poteškoću u vjeri, niti da ih optereti nečim što nije u njihovoj mogućnosti, a što je iznad njihovih prirodnih sposobnosti. Pa i pored toga Allah je za njih stvorio sve ovosvjetske blagodati i uživanja kako bi u njima uživali i održavali svoj život, sve u cilju postizanja savršenih vrlina dostojnih čovjeka kao najsavršenijeg Božijeg bića. Čak šta više sa svime ovim od njih se traži osnovna svrha stvaranja, stoga ako bi gomilanje i pohranjivanje, pa tako i sladak ili gorak život odveli ili zaokupili od osnove zbog koje ih je stvorio, a to je sjećanje na Njega, neka je uzvišen On, onda bi umjerenost i sredina zauzela mjesto imperativa u svim stvarima.

[1]Ahkaf, 20.

[2]Tahrim, 1.

[3]Al'araf, 32.

[4]Slatko jelo od datula sa maslom i škrobom.

[5]Biharul envar, 70/109, rivajet 9.

[6]Biharul envar, 70/318, rivajet 28.

[7]Usulu Kafi, 2/134, rivajet 17.

[8]Vesailu Šiati, 16/407, rivajet 8.

[9]Usulu Kafi, 2/79, rivajet 1.

Zadnji put promjenjen: %PM, %18 %709 %2013 %16:%Feb

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT