Komentar predaje o Miradžu - O tome koja djela priskrbljuju Božiju bliskost (18.)

Komentar predaje o Miradžu 1.

Allahov Poslanik, s.a.v.a., na Miradžu se Uzvišenom Gospodaru obrati riječima: “O Gospodaru; uputi me na djelo kojim ću ti se približiti!”

Neki ajeti i predaje za prostudirati:

Ajeti

و إذا سالَكَ عبادي عنّي فإنّي قريبٌ أجيبُ دعوةَ الداع إذا دعان...

“A kada te robovi Moji za Mene upitaju Ja sam sigurno blizu…”[1]

 ... وَ نحنُ أقرَبُ إليهِ مِن حَبلِ الوَريد

“Mi smo njemu bliži od vratne žile kukavice.”[2]

وَ نَحنُ أقربُ إليه مِنكُم و لكن لا تُبصِرون

“A Mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite.”[3]

لَن يَستَنكِفَ المَسيحُ أن يَكونَ عبدًا لله ِ و لا الملائكة المُقَرّبون َ

“Isao neće biti prezreno da bude Allahov rob, pa ni melekima, Njemu najbližim.”[4]

و السابِقونَ السابِقون الئِِكَ المُقَرَّبون

“I oni prvi – uvijek prvi. Oni će Allahu bliski biti.”[5]

كتابٌ مَرقوم يَشهَدُهُ المُقَرَّبون

“Knjiga ispisana! Nad njom bdiju oni Allahu bliski.”[6]

عينًا يَشرَبُ بها المُقَرَّبون

“Sa izvora sa kojega će Allahu bliski piti.”[7]

Predaje

U Imami Sedžadovoj, mir s njime, Sahifi stoji: “O Onaj do kojeg pogledi ne dosežu, blagoslovi Muhammeda i čeljad Njegovu i približi nas tvojoj blizini!”[8]

Također, u Sahifi stoji: “A koga sebi približiš dobro je priskrbio.”[9]

Također, u Sahifi stoji: “Tebi hvala… zahvalom koju ne zaslužuje niko drugi do Ti i kojom se samo Tvoja bliskost zaslužuje.”[10]

Također, u Sahifi stoji: “Iz moga srca odstrani ljubav spram ovoga prezrenoga svijeta koji sprečava od onoga što je kod Tebe i koji odvraća od nastojanja umiljavanja Tebi i zavodi od traženja bliskosti Tvoje!”[11]

U molitvama i petnaestom šaputanju:

1. “I daj nam da kušamo slast ljubavi Tvoje i blizine Tvoje!”[12]

2. “Tvoje susjedstvo cilj je moga traganja i Tvoja blizina krajnja je moja želja.”[13]

3. “Onaj ko u blizinu Tvojoj smiraj nalazi, taj od Tebe pomoć traži. Bože naš, učini nas od onih koje si izabrao za Tvoju blizinu i Tvoje prijateljstvo!”[14]

4. “Molim te za ljubav spram Tebe i ljubav spram onih koji Tebe vole i ljubav spram svakoga djela koje vodi blizini tvojoj.”[15]

5. “Učini nas od onih … čije misli srca bol ljubavi spram tebe obuze pa utočištu srca pribjegavaju i u bašči bliskosti i otkrovljenja nasladu nalaze.[16]

6. “Bože moj… kako je samo ukusno piće bliskosti Tvoje, pa nas sačuvaj od protjerivanja Tvoga i udaljavanja Tvoga!”[17]

Suština tematike

Kažem: Navedeni ajeti, dove i njima slično jasno ukazuju da se po pitanju bliskosti Bogu mogu predvidjeti dvije situacije:

Prva jeste bliskost bića ili bitka i na to upućuju prije svega navedeni ajeti.

Drugo: Bliskost osvjedočenja i svjedočenja (šuhud wel mušahede) koje zadobivaju oni koji se oslobode vlastitoga ega i stremljenja duše, a taj stepen se ne postiže osim istinskim i iskrenim služenjem Bogu Uzvišenom.

[1]Bekare, 186.

[2]Qaf, 16.

[3]Vaqia, 85.

[4]Nisa, 172.

[5]Vaqia, 10. i 11.

[6]Mutaffifin, 20. i 21.

[7]Mutaffifin, 28.

[8]Sahifa Sedžadija, dova 5.

[9]Sahifa Sedžadija, dova 5.

[10]Sahifa Sedžadija, dova 47.

[11]Sahifa Sedžadija, 47.

[12]Biharul envar, 94/147.

[13]Biharul envar, 94/148

[14]Biharul envar, 94/148.

[15]Biharul envar, 94 / 149.

[16]Biharul envar, 94 / 150.

[17]Biharul envar, 94 / 151.

Zadnji put promjenjen: %PM, %18 %709 %2013 %16:%Feb

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT