Komentar predaje o Miradžu - Smijeh a ne zna da li je Allah njime zadovoljan ili je na njega srdit (34.)

Komentar predaje o Miradžu 1.

U jednom dijelu razgovora između Allaha, dž.š., i Njegova Miljenika na Miradžu, Uzvišeni kaže: “I čudim se robu ne zna da li Sam zadovoljan ili srdit na njega, a on se smije.”

Predaje koje se bilježe u pohvalu zadovoljstva i kuđenje srdžbe

Prenosi se od Imama Alija, mir s njime, u djelu El-Gureru wa durer [1] da je rekao: “Pobrati se s Božijim zadovoljstvom i čuvaj se Božije srdžbe i protresi srce strahom od njega.”

“Traži zadovoljstvo Božije u zadovoljstvu sa Njegovom odredbom.”

“Traži Božije zadovoljstvo i kloni se Njegove srdžbe, pa te Njegova kazna neće snaći.”

“Božije zadovoljstvo je cilj koji se najlakše postiže.”

“Božije zadovoljstvo pod ruku ide sa pokornošću njemu.”

“U Božijem zadovoljstvu vrhunac je svih traganja.”

“Ključ svih završnica je tamo gdje se postiže Božije zadovoljstvo.”

“Podari nam, o moj Bože, Tvoje zadovoljstvo i učini nas neovisnim od pružanja ruku bilo kome drugome osim Tebi!”

Pojašnjenje

Kažem: Ovdje ćemo se zadovoljiti navođenjem ovih predaja od zaštitnika muvvehida[2] Alija, mir s njime, u pohvalu Božijeg zadovoljstva i kuđenja puta što vodi srdžbi Njegovoj. Prethodilo je već, a i u nastavku komentara slijede ajeti, predaje i prenesene dove koje pojašnjavaju pojmove Božije zadovoljstvo i srdžba.

[1]El Gurer ve durer, poglavlje zadovoljstvo Božije, kao i predaje koje slijede poslije njega.

[2]Onih koji iskreno svjedoče Božiju jednoću. (op. prev.)

Zadnji put promjenjen: %PM, %18 %709 %2013 %16:%Feb

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT