Komentar predaje o Miradžu - Strpljivost u gladovanju (42.)

Komentar predaje o Miradžu 1.

Kur'an

“I dovoditi ćemo vas iskušenje pomalo sa strahom glađu i gubljenjem imetaka i života i usjeva a ti obraduj strpljive. One koje kada kakva nedaća snađe kažu: ‘Mi smo Allahovi i Njemu se vraćamo.’ Na njih je blagoslov od Gospodara Njihova i milost”, do riječi: “I oni su ti koji su upućeni.”[1]

“A nije dobročinstvo u tome da lica svoja okrećete u pravcu istoka ili zapada, nego je dobročinstvo vjerovati u Allaha i u dan posljednji i meleke i knjigu i vjerovjesnike i ko bude davao imetak svojevoljno bližnjima, siročadi, siromasima,putniku namjerniku i onima koji traže i onima u sužnju. I ko molitvu bude obavljao i zekat davao i obaveze svoje ispunjavao kada je obećao i oni koji su strpljivi u teškoćama i oskudici i u boju ljutom. To su oni iskreni i oni su oni bogobojazni.”[2]

 

Predaje

Imam Sadik, mir s njime, je rekao: “Džennet je prekriven nedaćama i strpljivošću, pa ko se strpi na ovosvjetskim nedaćama ući će u Džennet. A Džehennem je pod okriljem slasti i strasti, pa ko duši dadne oduška u slastima i strastima ušao je u Vatru.”[3]

Ebu Basir prenosi od  Imama Sadika, mir s njime, da je rekao: “Nema vjernika a da nije nekom kušnjom pogođen u iščekivanju još veće nedaće. Pa ako se strpi u kušnji kojom je pogođen, Allah ga poštedi nedaće koja ga iščekuje. A ako se ne strpi i počne da strahuje, na njega se trajne nedaće spuste sve dok ne preuredi svoje strpljenje i žalost.”[4]

Prenosi se od Imama da je rekao: “Nema toga roba Božijega muslimana da ga Allah iskuša sa nekom nedaćom i on se strpi, a da mu se ne upiše nagrada hiljadu šehida.”[5]

 

Pojašnjenje

Kažem: Prethodilo je u kontekstu komentara Božijih riječi: “I zadovoljstvo oka nađe u gladovanju”, dio onoga što ukazuje na vrijednost gladovanja i posljedice koje iz njega proizlaze. Također, kod komentara Božijih riječi: “I ne žale se na svoju glad i žeđ…”, i Poslanikove dove zahidima (skromnima) ummeta svoga: “Strpljivost poslije koje nema zlovolje”, slijede ajeti i predaje upućene u ovom kontekstu.

[1]Beqare, 155-157.

[2]Beqare, 177.

[3]Biharul envar, 69/72/4.

[4]Biharul envar, 69/94/51.

[5]Biharul envar, 69/97/65.

Zadnji put promjenjen: %PM, %18 %709 %2013 %16:%Feb

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT