Komentar predaje o Miradžu - Zadovoljstvo sa malo opskrbe (41.)

Komentar predaje o Miradžu 1.

Predaje

Allahov Poslanik, s.a.v.a., na Miradžu u jednom dijelu razgovora sa Allahom, dž.š., upita: “O Gospodaru, a ko su siromasi?”, na šta Gospodar Uzvišeni reče: “Oni koji su zadovoljni sa malo.”

Imam Sadik, mir s njime, je rekao: “Dobro se čuvaj da ne podigneš pogled prema onome koje ispred tebe u dunjaluku! Dovoljno je ono što je Allah rekao svome Poslaniku: ‘Neka te ne zadivljuju njihovi imeci i porod njihov.’[1]

Te, također: ‘I ne zadržavaj pogled na tome što smo mi raznim sortama nevjernika užitke pružamo kao ukras na ovome svijetu.’[2]

Pa ako ti nešto od toga u srce uđe onda se prisjeti kako je Poslanik, s.a.v.a., živio. Opskrba mu je bila ječam, poslastica hurme, a ogrjev palmino lišće i granje ako bi ga imao.”[3]

Imam Sadik, mir s njime, je rekao: “Ko bude zadovoljan od Allaha i sa malo od životnih potreba i Allah je zadovoljan od Njega sa malo djela.”[4]

Imam Sadik, mir s njime, je rekao: “U Tevratu je zapisano: ‘Sine Ademov! Budi kakav hoćeš, ali kako budeš postupao tako će se i sa tobom postupati. Ko od Allaha bude zadovoljan i sa malo opskrbe i Allah će od Njega prihvatiti i to što je imao malo djela. A ko bude zadovoljan sa malo od halala, malo će tegoba životnih imati, a ono što stekne bit će čisto i izašao je iz okvira griješenja.’”[5]

Imam Ali, mir s njime, je rekao: “Ko je zadovoljan od ovog svijeta sa onoliko koliko mu je stvarno potrebno i najmanje što se može imati njemu će biti dovoljno. A ko ne bude zadovoljan od ovog svijeta sa onim koliko mu je stvarno potrebno, ništa mu na ovom svijetu ne može biti dovoljno.”[6]

Imam Ali, mir s njime, je rekao: “Zadovoljni siromah spašen je od Iblisovih stupica, a bogataš u njih upada.”[7]

Imam Ali, mir s njime, je rekao: “Strpljivost na siromaštvu sa ponosom, ljepša je bogatstva sa poniženjem.”

Imam Ali, mir s njime, je rekao: “Najbolji među ljudima su oni što u teškim situacijama drugima daju prednost i što su strpljivi.”

Pojašnjenje

Kažem: Prethodili su u kontekstu komentara Božijih riječi: “I zadovoljstvo sa onim što sam raspodijelio”,  ajeti i predaje koje upućuju na vrline zadovoljstva sa Božijom raspodjelom. Slijede, također, u kontekstu Božijih riječi: “Pa ko bude postupao po Mome zadovoljstvu…”,ajeti i predaje koje upućuju na ovdje ciljano.

[1]Beqare, 55.

[2]Ta Ha, 131.

[3]El Kafi, 2/137/1.

[4]El Kafi, 2/138/3.

[5]El Kafi, 2/138/4.

[6]El Kafi 2/140/11.

[7]El Gurer ve durer, poglavlje o siromaštvu, također dvije predaje koje slijede.

Zadnji put promjenjen: %PM, %18 %709 %2013 %16:%Feb

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT