17. poglavlje - Nagrada koju će Allah dati isposnicima prema Ovom svijetu na Ahiretu kao i duhovne nagrade za iste na Ahiretu te neke od vrlina koje krase zahide (110)

Komentar predaje o miradžu 2.

(prethodno...)

Na Miradžu u razgovoru koji se vodio između Allaha, dž.š., i Njegova Miljenika Muhammeda, s.a.v.a., Uzvišeni Gospodar opisujući nagrade isposnika reče:

“O Ahmede! Znaš li šta pripada isposnicima na Ovom svijetu kod Mene?”

Muhammed, s.a.v.a., reče: “Ne, o Gospodaru.”

Allah, dž.š.: “Ljudi će biti proživljeni svodeći svoje račune, a oni će biti sigurni od toga. Uistinu, najmanje što ću dati isposnicima na Ahiretu jeste da ću ih darovati svim džennetskim ključevima, da otvore koja god vrata željeli. Od njih moje Lice neće biti zastrto i kušat ću ih užicima razgovora sa Mnom. Postavit ću ih na prijestolja iskrenih te ih podsjetiti na ono što na Ovom svijetu počiniše i propatiše i otvoriti ću im četvera vrata: vrata na koja će im ulaziti nagrade i jutrom i večerom od Mene. I vrata kroz koja će Me gledati bez poteškoća[1], i vrata kroz koja će gledati u Vatru gdje će vidjeti nasilnike kako se kažnjavaju i vrata na koja će gledati ono što je opisano i hurije.”

Muhammed, s.a.v.a., reče : “O Gospodaru! Ko su iskreni koje si opisao?”

Allah, dž.š., reče: “Isposnik je onaj koji nema kuće da se sruši pa u očaj pada zbog rušenja, niti ima dijete pa da umre te da za njim žali, niti ima bilo što da bi mogao izgubiti pa da za tim žali. Isposnik nema ništa pa da to može od Allaha koliko i treptaj oka okupirati, niti ima viška hrane pa da za nju bude pitan, niti ima meke odjeće.”

 

Sigurnost od polaganja računa na Sudnjem danu

“O Ahmede! Znaš li šta pripada isposnicima na Ovom svijetu kod Mene?

 

Kur’an

“I u rog će se puhnuti, i umrijeće oni na nebesima i oni na Zemlji, ostaće samo oni koje bude Allah odabrao; poslije će se u rog po drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati. I Zemlje će svjetlošću Gospodara svoga zasjati i Knjiga će se postaviti, vjerovjesnici i svjedoci će se dovesti, i po pravdi će im se svima presuditi, nikome se neće nepravda učiniti; svako će dobiti ono što je zaslužio, jer On dobro zna šta je ko radio.”[2]

“Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji! A na dan kada nastupi Čas oživljenja, oni koji su laži slijedili bit će izgubljeni. I vidjet ćeš sve narode kako na koljenima kleče; svaki narod biće prozvan prema svojoj Knjizi: ‘Danas ćete biti nagrađeni ili kažnjeni prema tome kako ste postupali!’”[3]

“Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji! Pokazivali vi ono što je u dušama vašim ili to krili Allah će vas za to pitati; oprostiće onome kome On hoće, a kazniće onoga koga On hoće – Allah je kadar sve.”[4]

“A oni kojima smo još prije lijepu nagradu obećali, oni će od njega daleko biti, huku njegovu neće čuti, i vječno će u onom što im budu duše željele uživati, neće ih brinuti najveći užas, nego će ih meleki dočekivati: ‘Evo ovo je vaš dan, vama obećan!’”[5]

“I oni ga lašcem nazvaše i zato će, sigurno, u vatru svi oni biti bačeni, samo neće oni Allahovi robovi koji su Mu bili odani.”[6]

“Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu dana, lako će račun položiti i svoji ma će se radostan vratiti.”[7]

 

Predaje

Imam Ali, mir s njim, u podužem govoru je rekao: “Počuj, o ti nemarni što glavu okrećeš, savjet od onoga što ti ga daje i znanju te uči. Dan okupljanja učinjen je danom izlaganja, pitanja, kušnje i tegobe. To je dan kada se pred Njim budu djela stvorenja prelistavala i kada pred Njim budu svi grijesi izloženi. Na dan kada ljudske oči izgube očni sjaj, a žene trudne pobace ono što nose u sebi, i kada se dragi od dragog razdvoji, a razumi onih najpametnijih pomute. Kada zemlja izgubi svoj lijepi izgled nakon što se na njoj gradilo i održavalo, kada se njezin izgled promijene nakon što je elegantno sjala. Kada izbaci terete svojih nepoznatih događaja, i kada njeni tereti (grijesi počinjeni na njoj) pred Allaha izađu. Na dan kada oprez neće ništa značiti kada ljudi ugledaju stravičan prizor i budu zaustavljeni. Na dan kada se zločinci raspoznaju po svojim obilježjima i svakome postanu vidni i jasni. Na dan kada se grobovi rascjepe nakon duge zatrpanosti. Na dan kada se duše predaju Allahu sa svim što su imale na raspolaganju i kada se sa početka novog života veo podigne a pred svim stvorenim ukaže njegova nagovijest. Kada se Zemlja svojim najžešćim potresom zatrese[8] i kada se prostranom ravnicom učini zbog cilja određenog. Tada kada oni koji će poželjeti da pohrle Allahu pojure svim svojim bićem, a stvorenja se počnu nebrojeno gomilati na mjestu okupljanja, a zločinci budu žestoko od Allaha odbijeni, i stvar postane do kraja ozbiljna – teško tebi, o čovječe, teško, teško! I kada ljudi budu privođeni sudu jedan po jedan. ‘I Gospodar tvoj će toga dan se pojaviti, a meleki će biti u redove poredani.’[9] I On će ih pitati o onome što su činili slovo po slovo. Kada budu bez odjeće dovedeni ‘prestravljenih pogleda’[10]. Pred njima će biti sud a iza njih Džehennem[11], čiju će huku čuti a oganj vidjeti. Oni neće naći pomagača niti prijatelja koji bi ih izbavio poniženja. Velikom će brzinom mjestu okupljanja vođeni biti i bez svoje volje ići. ‘Nebesa će toga dana biti smotana u Njegovoj desnici.’[12] ‘Kao što se smota list papira za pisanje.’[13] Ljudi će biti na Siratu ‘srca uzdrhtalih’[14] misleći da spašeni biti neće, ‘I neće im se dozvoliti’[15] pa da nešto kažu, niti će se od njih kakav izgovor primati pa da će imati potrebe da se pravdaju.[16] Usta će im biti zapečaćena, a progovorit će njihove ruke i noge o onome što su činili.[17] O kako li samo teškog časa, koja li je to samo tegoba za srca kada se napravi podjela na dvije skupine: ‘Skupina za Džennet, a skupina za Vatru.’[18] Zato neka bježe od ovakvog nečega oni koji bježe, a ako njima pripada kuća buduća onda neka za tako nešto rade trudbenici.”[19]

Ebu Dža'fer Muhammed ibn Ali El-Baqir preko svojih očeva, mir s njima, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, rekao: “Kada nastupi Sudnji dan, Allah će sakupiti sva stvorenja u jednoj dolini i pozvati će glasnik postavljen od Allaha, a čut će ga svi ljudi od onih najbližih do najudaljenijih, i on će reći: ‘Gdje su oni što su strpljivi bili?’ Pa će ustati jedan dio ljudi, a u doček će im izaći meleki koji će im reći: ‘U čemu se je ogledalo ovo vaše strpljenje zbog koga ste ustali?’ Oni će odgovoriti: ‘Bili smo strpljivi u pokoravanju Allahu i bili smo strpljivi u klonjenju od zabranjenog.’ Pa će povikati glasnik od Allaha zadužen: ‘Istinu su rekli Moji robovi. Otvorite im puteve da uđu u Džennet bez polaganja računa. Zatim će povikati drugi glasnik od Allaha zadužen za to, a čuti će ga svi ljudi od onih najbližih do najudaljenijih, i on će reći: ‘Gdje su ljudi poznati po dobru?’ Tada će ustati jedna druga skupina ljudi, a meleki će im izaći u susret te će im reći: ‘U čemu se ogleda ovo vaše dobro po kojem ste se poznali kada ste pozvani bili?’ Pa će reći: ‘Nepravedno se sa nama postupalo na dunjaluku, a mi smo to strpljivo podnosili. Nepravda nam je činjena, a mi smo praštali.’ Tada će povikati glasnik od Allaha: ‘Istinu su rekli Moji robovi zato ih pustite da u Džennet uđu bez polaganja računa.’

Zatim će opet pozvati glasnik od Allaha zadužen, a čuti će ga svi kako oni prvi do njega tako i posljednji: ‘Gdje su Božije komšije u Njegovoj kući (Džennetu)?’ Tada će ustati skupina ljudi, a u susret će im izaći skupina meleka i reći će im: ‘Šta ste to vi radili na dunjaluku pa ste danas na ovom svijetu Božije komšije u Njegovom domu?’ Oni će reći: ‘Voljeli smo se u ime Allaha i žrtvovali jedni za druge u ime Allaha i međusobno posjećivali u ime Allaha.’ Glasnik zadužen od Allaha povikat će: ‘Istinu su rekli Moji robovi, pustite ih da kroče u Božiji komšiluk u Džennet bez polaganja računa.’ Pa će krenuti ka Džennetu bez da su prethodno polagali račun Bogu.

Zatim reče Ebu Dža'fer: Ovo su Božije komšije u kući Njegovoj koji će biti u miru dok ljudi budu strahovali i neće račun polagati dok ga drugi budu polagali.”[20]

U tefsiru od Kommija se prenosi da je Imam Askeri, mir s njim,  u vezi Božijih riječi: “Vas će tri vrste biti”[21] – rekao: “To jeste na Sudnjem danu”, a vezi riječi: “Oni srećni, ko su srećni?!”[22] – “To su vjernici koji će imati položiti neke račune i zbog toga će biti zaustavljeni”, a u vezi riječi: “I oni nesrećni, ko su nesrećni?! I oni prvi, uvijek prvi!” – “Oni prvi su oni koji će sve preteći ulaskom u Džennet bez polaganja računa.”[23]

Ebu Abdullah, mir s njim rekao je: “Uzvišeni Allah će proživjet naše sljedbenike na Sudnjem danu sa svim što je pri njima od grijeha i drugog, svijetlih lica, prekrivenih sramota, sigurne. Omogućeni će im biti izvori i poteškoće od njih otklonjene, jahat će jahalice od dragulja i neprestano kružiti Džennetom. Na njima će biti krune od svjetlosti što blistaju i trpeze će pred njima biti servirane. Oni će tako biti u gozbi dok drugi ljudi budu polagali račune. O tome upravo govore Božije riječi: ‘A oni kojima smo još prije lijepu nagradu obećali, oni će od njega daleko biti, huku njegovu neće čuti, i vječno će u onom što im budu duše željele uživati.’”[24]Biharul envar, 7/184/36.

Pojašnjenje

Ova skupina ajeta i predaja pojašnjava ovaj pasus hadisa. A ko želi opširnije o svemu neka se vrati na sedmi i osmi tom Biharul envara, a i mi ćemo također u kontekstu riječi: “I neću pred njim otvarati njegov bilježnik” – navesti ajete i predaje kao i naša kratka pojašnjenja u svrhu dizanja vela sa značenja ove rečenice.

Ono na što cijenjeni čitalac ovdje treba naročito da obrati pažnju jeste i to da Allah u ovim pasusima hadisa daje istinsko značenje isposništva (zuhda), a to je okretanje od svega mimo Boga. Zbog toga On i kaže na kraju Svoga govora nakon što navodi nekolicinu njihovih kvaliteta i vrlina ovoga i budućega svijeta: “O Ahmede, ovo je stupanj vjerovjesnika kao i siddikina / potpuno iskrenih iz tvoga ummeta.”[25] Kao što i Poslanikove – sallallahu alejhi ve alihi – dove isposnicima ovoga ummeta također svjedoče istom značenju što je jasno svakome ko iole promisli. 

(nastavak...)

[1] Op: Ovo ne treba bukvalno shvatiti, jer Allah Uzvišen neka je On, e može se opisati da je u nekoj strani od nečega. Ovakve i slične predaje treba razumjeti u smislu da će Allah, uzvišen neka je od svakog nedostatka, otvoriti posebna vrata spoznaje Njega i Njegovog uzvišenog bića Svojim odabranicima koja neće zadobiti oni koji im nisu jednak i u dobročinstvu.

[2]Az-Zumar, 68-70.

[3]Džasije, 27-28.

[4] Baqara, 284.

[5] Al-Anbija', 102.

[6]Saffat, 127-128.

[7]Inšiqaq, 7-9.

[8] Aluzija na kur'anski ajet: “I kada se zemlja svojim najžešćim potresom zatrese.” (Fadžr, 21.)

[9] Fedžr, 22.

[10] “Prstravljenih pogleda” – aluzija na 7. ajet sure Qamer.

[11] Aluzija na ajet: “A iza njih/iza toga slijedi Berzeh do dana proživljenja.” Sura Mu'minun, 100. ajet.

[12] Aluzija na 67. ajet sure Az-Zumer.

[13] Aluzija na 104. ajet sure Al-Anbija'.

[14] Aluzija na 2. ajet sure Al-Anfal.

[15] Murselat, 36.

[16] Murselat, 36.

[17] Nur, 24.

[18] Šura, 7.

[19] Aluzija na ajet 61. ajet sure Saffat.; Biharul envar, 7/98/2.

[20] Biharul envar, 7/98/2; Biharul envar, 1/171/1.

[21] Al-Waq'ia 7.

[22] Al-Waqi'a, 8.

[23] Biharul envar, 7/209/102.

[24] Al-Anbiya, 101-102.

[25] O ovome slijedi govor u osamnaestom poglavlju knjige.

Zadnji put promjenjen: Subota, 24 Maj 2014 11:29