Borba sa prohtjevima (93.)

Komentar predaje o miradžu 2.

Na Miradžu Uzvišeni Allah je u dijelu razgovara s Svojim Miljenikom rekao: “Neki od njih i po sedamdeset puta umru na dan u borbi sa svojim strastima.”

Kur’an

“I ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti.”[1]

“A zar je iko gore zalutao od onoga koji slijedi strast svoju, a ne Allahovu uputu? Allah, doista, neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini.”[2]

“Reci ti Meni ko će uputiti onoga koji je strast svoju za boga svoga uzeo, onoga koga je Allah, znajući ga, u zabudi ostavio i sluh njegov i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio? Ko će mu, ako neće Allah, na pravi put ukazati? Zašto se na urazumite?”[3]

Predaje

Imam Ali, mir s njime, kaže: “Strast je neprijatelj razuma.”[4]

Imam Ali, mir s njime, kaže: “Bori se protiv svoje strati razumom svojim, tako ćeš ostati pri pameti.”[5]

Imam Ali, mir s njime, kaže: “Kako da nađe slast ibadeta onaj ko ne suzdržava od strasti.”[6]

Imam Ali, mir s njime, kaže: “Kako da ispravno ide pravim putem onaj koga strasti nadjačaju.”[7]

Imam Ali, mir s njime, kaže: “Ko želi da postigne viske položaje, neka nadvlada prohtjeve.”[8]

Imam Ali, mir s njime, kaže: “Dobar li je samo pomagač šejtanu strast koja se slijedi.”

Imam Ali, mir s njime, kaže: “Propao je onaj koga je strast odvela u zabludu i koga je šejtan zauzdao i poveo na put sljepoće.”[9]

Imam Ali, mir s njime, kaže: “Ovladajte sobom stalnom borbom sa sobom.”[10]

Pojašnjenje

Strast je od vitalnih faktora u čovjekovoj prirodi, te da nije nje čovjek se ne bi niti jeo niti pio niti bi stupao u brak. Isti je slučaj i sa ostalim stvarima koje su prirasle čovjekovoj prirodi. Zato vjernik, Božji rob, koji Allahu stremi i Ahiret želi, mora da svoju strast svede na granice umjerenosti u svim svojim poslovima materijalnog života tako što će dati prednost Božjoj volji nad vlastitim prohtjevima i neće zaboravljati na Allaha i na trud duhovne nadogradnje. Upravo u ovom davanju prednosti Bogu nad sobom lomi se skelet svakoga borca i putnika koji ide putem dostojnim čovjeka. Zato Allah i kaže: “Neki od njih umru na dan i po sedamdeset puta.”

Prethodno smo o ovome govorili u kontekstu Božjih riječi: “I srce svoje čuva od šejtanskih došaptavanja”, i kod riječi: “I čuvanje srca”. tamo se nalaze ajeti i predaje koje upućuju na ciljano značenje u ovoj rečenici.

[1] Al Kehf, 28.

[2] Kasas, 50.

[3] Kasas, 50.

[4] El Gurer ve durer, poglavlje o strasti.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

Zadnji put promjenjen: %PM, %18 %709 %2013 %16:%Feb

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT