Briga o ibadetu (95.)

Komentar predaje o miradžu 2.

Na Miradžu Uzvišeni Allah je u dijelu razgovara s Svojim Miljenikom u vezi posvećenih Njemu rekao: “Da vjetar zapuše potresao bi ga, a kada pred Mene stane kao da je bedem čvrsti.”

Kur’an

“Reci robovima mojim koji vjeruju neka molitvu obavljaju kako treba.”[1]

“I samo Njega obožavaj i budi ustrajan u robovanju Njemu.”[2]

“O robovi Moji koji vjerujete, Moja zemlja je prostrana pa samo se Meni klanjajte.”[3]

“A ko bude zazirao od toga da Njemu robuje i bude se oholio pa pred Sebe će ih On sve izvesti.”[4]

“Zaista oni koji su bliski Gospodaru tvome ne ohole se nad tim da Njemu robuju.”[5]

“Oni koji su kod Njega ne zaziru od toga da mu robuju i ne žale se.”[6]

“Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju, uči će u džehennem poniženi.”[7]

Predaje

Imam Sadik, mir s njime, je rekao: “Ali ibn Husejn, mir s njime, uobičavao je klanjati hiljadu rekjata u jednom danu i noći. Bio je takav čovjek da pomisliš (kada ga vidiš) da će ga vjetar poviti kao što povija klasje.”[8]

Imam Ali, mir s njime, je rekao: “Kada Allah zavoli nekog roba nadahne ga da vrši ibadet na najljepši način.”[9]

Imam Ali, mir s njime, je rekao: “Ustrajnost u ibadetu znak je dosezanja sreće.”[10]

Imam Ali, mir s njime, je rekao: “U osamljivanju zbog ibadeta riznice su uspjeha.”[11]

Imam Ali, mir s njime, je rekao: “Vrlina velikih ljudi je u tome što ibadet obavljaju na najljepši način.”[12]

Imam Ali, mir s njime, je rekao: “Ko ispuni uslove istinskog robovanja Allahu, spreman je da bude oslobođen (od azaba na onom svijetu).”[13]

Imam Ali, mir s njime, je rekao: “Nikada se niko Allahu nije približio nečim vrjednijim nego što je to ibadet.”[14]

Imam Ali, mir s njime, je rekao: “Vjernik je brižljiv kada je u pitanju izvršavanje naredbi, a čedan kada je u pitanju klonjenje zabranjenog.”[15]

Imam Ali, mir s njime, je rekao: “Odabranici se poznaju po lijepom načinu izvršavanja ibadeta.”[16]

Imam Ali, mir s njime, je rekao: “Blago li oku koje je ostavilo san zbog pokornosti Allahu.”

Pojašnjenje

Prethodili su ajeti i predaje koje upućuju na istu tematiku iz drugih uglova i to u kontekstu Božijih riječi: “Načini od svoje noći dan i od svoga dana noć”, također u kontekstu riječi: “I ojačati ću te u ibadetu i učiniti ću ti ga milim, i pomoći ću te da ga izvršavaš, tako da ti na kraju neće ništa drugo biti drago kao ibadet”, i u kontekstu Božijih riječi: “I na kijamu dugo stoji”, i u kontekstu riječi: “I trudi se u izvršavanju farzova”, i u kontekstu riječi: “O Ahmede, ibadet ima deset dijelova.”

[1] Ibrahim, 31.

[2] Merjem, 65.

[3] Ankebut, 56.

[4] Nisa, 172.

[5] A'raf, 206.

[6] Nisa, 19.

[7] Gafir, 60.

[8] Vesail, 1/68/19.

[9] El-Gurer ve durer, poglavlje o ibadetu.

[10] Ibid.

[11] Ibid.

[12] Ibid.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] El-Gurer we durer, poglavlje o pokornosti.

[16] Ibid.

Zadnji put promjenjen: %AM, %31 %334 %2014 %07:%Jan
Označeno :

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT