Druženje na ovom svijetu sa melecima (106.)

Komentar predaje o miradžu 2.

(prethodno...)

U jednom dijelu razgovora koji se vodio između Allaha, ž.š., i Njegova Miljenika na Miradžu, Gospodar Uzvišeni opisujući posvećene budućem svijetu reče: “A sijela su im sa melekima koji su im s desna i sa lijeva.”

 

Kur’an

“Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi sa lijeve strane, on ne izusti nijednu riječ, a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije.”[1]

“A nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari.”[2]

 

Predaje

Imam Ali, mir s njim: “Znajte o robovi Božiji, da nad vama bdiju straže od vas samih i pratioci od vlastitih očiju i čuvari povjerljivi koji pamte vaša djela i brojeve vaših uzdaha. Od njih vas neće zakloniti tmina noći mrkle niti vas sakriti mogu vrata što se ključaju.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Pa bojte se Allaha pred u čijim ste očima dok su vam kike u njegovim rukama te vas on prevrće u svojoj šaci. Ako nešto i skrijete On za to zna a ono što javno učinite zapiše. On je za to naložio meleke pisare časne. Oni istinu ne izostavljaju niti neistinu upisuju.”[4]

Od Ibrahima ibn Abdul Hamida se prenosi da je rekao: “Čuo sam Ebu Abdullaha, mir s njim, kako kaže: ‘Predvodnik pravovjernih, mir s njim, kada je želio izvršiti prirodnu potrebu stao bi pred vrata nužnika, pa se okrenuo lijevo i desno te rekao dvojici meleka pratioca: ‘Udaljite se od mene, Allaha možete uzeti za svjedoka da neću počiniti tamo nešto sve dok pred vas ne izađem.’’”[5]

Prošao Imam Ali, mir s njim, pored čovjeka koji je puno i beskorisno pričao pa je rekao: “O čovječe, sada dok govoriš ti diktiraš svome pisaru pismo za svoga Gospodara, pa govori o ono što te se tiče a prođi se onoga što te se ne tiče.”[6]

 

Pojašnjenje

Nije značenje sjedenja sa melekima i druženja one prirode kako to među ljudima biva, nego je značenje da oni dobri i Ahiretu posvećeni zbog snage svoje vjere i visine duha vide meleke koji su sa njihove desne i lijeve strane i uz njih smiraj nalaze i sa njima razgovaraju uz potpun osjećaj prisutnosti i osvjedočenja. 

(nastavak...)

[1] Qaf, 17-18.

[2] Infitar, 10-11.

[3] Biharul-envar, 5/322/3.

[4] Biharul-envar, 5/326/18.

[5]Biharul envar, 5/327/19.

[6]Biharul-envar, 5/327/21.

Zadnji put promjenjen: %PM, %20 %890 %2014 %20:%Maj
Označeno :

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT