Počast od strane meleka ljudima koji su posvećeni Ahiretu od časa nastupa smrti pa do momenta ulaska u Džennet (102.)

Komentar predaje o miradžu 2.

Na Miradžu Allah, dž.š., u razgovoru sa Svojim Miljenikom Muhammedom, s.a.v.a., kaže: “A da ti je samo vidjeti meleke kako dušu preuzima jedan pa je predaje drugome.”

 

Kur’an

“I oni koji trpe da bi postigli naklonost Gospodara svoga… njih čeka najljepše prebivalište, edenski vrtovi u koje će uči oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov – oni koji su bili čestiti – i meleki će im ulaziti na vrata svaka: Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište.”[1]

“One kojima će meleki duše uzeti – a oni čisti, i kojima će govoriti: Mir vama! Uđite u Džennet zbog onoga što ste činili! Zar mnogobošci čekaju da im dođu meleki, ili da dođe kazna Gospodara tvoga?”[2]

“A oni kojima smo još prije lijepu nagradu obećali, oni će od njega daleko biti, huku njegovu neće čuti, i vječno će u onom što im duše budu željele uživati, neće ih brinuti najveći užas, nego će ih meleki dočekivati: ‘Evo ovo je vaš dan, vama obećan!’”[3]

 

Pojašnjenje

Imam Ali, mir s njim: “Znajte da ko se Allaha boji, On će mu iz kušnje izlaz naći, i svjetlost iz tmina podariti, i vječnim ga učiniti tamo gdje mu duša žudi i nastaniti će ga na položaju časti u kući kod Njega koju je On zasebno pripremio, čiji je hlad arš a svjetlost Njegova ljepota, čiji su posjetioci meleki a družina poslanici.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Zato požurite sa činjenjem dobrih djela, biti ćete sa Božjim komšijama u Njegovoj kući, čija će družina biti Njegovi poslanici, a posjetioci Njegovi meleki.”[5][1] Ra'd, 21-24.

[2] Nahl, 32-33.

[3] Anbija', 101–103.

[4] Nehdžul belaga, govor 183.

[5] Nehdžul belaga, govor 183.

Zadnji put promjenjen: %AM, %24 %519 %2014 %11:%Maj
Označeno :

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT