Skup ahiretskih užitaka pripremljenih za one koji su Ahiretu posvećeni (100.)

Komentar predaje o miradžu 2.

Opisujućna Miradžposvećene budućem svijetu Allah, dž.š., je svom Miljeniku, s.a.v.a., rekao:

“Džennetima ću narediti pa će se dotjerati i hurijama pa će zasijati, melecima pa će krila raširiti, drveću pa će plodove svoje dati, a plodovima džennetskim pa će se saviti. I narediti ću povjetarcu ispod Prijestolja pa će ponijeti planine kamfora i miska miomirisnog i raspaliti će se loživo koje nije od vatre i dim će se pojaviti.”

 

Kur’an

“I Džennet će se čestitima približiti.”[1]

“Onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu dâ – reći će: ‘Evo vam, čitajte knjigu moju, ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati.’ I on će biti u životu zadovoljnom, u Džennetu predivnom čiji će plodovi nadohvat ruke biti. Jedite i pijte radosni, za ono što ste u danima minulim zaradili.”[2]

“Onako kako ste radili tako čete i kažnjeni biti! A Allahovi iskreni robovi posebnu će opskrbu imati, razno voće, i bit će poštovani u džennetskim baščama nâslada, na divanima, jedni prema drugima, biće posluženi pićem – iz izvora koji će stalno teći – bistrim i prijatnim onima koji budu pili, od njeg neće glava boljeti i zbog njega se neće pamet gubiti. Pored njih će biti one koje će preda se gledati, očiju prekrasnih kao da su one jaja pokrivena”[3], sve do Allahovih riječi: “To će, zaista, uspjeh veliki biti! Za ovako nešto neka se trude trudbenici.”[4]

“A oni koji su vjerovali i dobra djela činili biće u divnim džennetskim baščama, sve što zažele imaće u Gospodara svoga; biće to blagodat velika.”[5]

“I oni prvi – uvijek prvi! Oni će Allahu bliski biti u džennetskim baščama naslada, bit će ih mnogo od naroda drevnih, a malo od kasnijih, na divanima izvezenim, jedni prema drugima na njima će naslonjeni biti; služiće ih vječno mladi mladići, sa čašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg – od kojih glava neće boljeti i zbog koga neće pamet izgubiti – i voćem koje će sami birati, i mesom ptičijim kakvim budu željeli. U njima će biti hurije očiju krupnih, slične biseru u školjkama skrivenom, kao nagrada za oo što su činili. U njima neće slušati prazne besjede ni govor grješni, nego samo riječi: ‘Mir, mir!’ A oni srećni – ko su srećni?! Biće među lotosovim drvećem bez bodlji, i među bananama plodovima nanizanim i u hladovini prostranoj, pored vode tekuće i usred voća svakovrsnog kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti, i na posteljama uzdignutim.Stvaranjem novi Mi ćemo hurije stvoriti i djevicama ih učiniti milim muževima njihovim, i godina istih za one srećne; bit će ih mnogo od naroda drevnih a mnogo i od kasnijih.”[6]

 

Pojašnjenje

Ovdje ćemo se zadovoljiti sa navedenim ajetima koji iscrpno ilustriraju džennetske užitke. Pasusi kod kojih smo trenutno govore o blagodatima koje pripadaju ovim robovima i visokim i časnim položajima. Izrazi koji su došli ilustriraju ovu sliku na osnovu naših materijalnih mjerila na Ovome svijetu. A stvarnost koju je Allah priredio na budućem svijetu istinskim vjernicima kada su u pitanju duhovni užitci veći su i časniji od toga da se daju opisati. Ukazali smo u kontekstu Božjih riječi: “U Džennetu ima dvorac u kojem je sve dragulj na dragulju”, na neke od ajeta i predaja koji pojašnjavaju ovo značenje, pa se vrati i pogledaj.[1] Šu'ara, 90.

[2] Haqqa, 19-24.

[3] Kao da su one nojeva jaja u pijesku brižljivo skrivena. Arapi su u žena najviše cijenili kožu koja je bila boje nojeva jajeta.

[4] Saffa, 39-61.

[5] Šura, 22.

[6] Waqi'a, 10–40.

Zadnji put promjenjen: %AM, %24 %518 %2014 %11:%Maj
Označeno :

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT