Skup duhovnih užitaka pripremljenih za one koji rade za Onaj svijet od momenta kada im duše presele sa Ovoga svijeta do trenutka ponovnog proživljenja u Džennetu (101.)

Komentar predaje o miradžu 2.

Na Miradžu u razgovoru koji se vodio između Uzvišenog Boga i Njegova Miljenika Muhammeda, s.a.v.a., Allah, dž.š., je u jednom dijelu hadisa o Miradžu rekao: “A između Mene i njegove duše neće biti zastora i reći ću mu kod uzimanja duše njegove: ‘Merhaba i dobro mi došao! Budi sretan zbog počasti i radosnih vijesti o milosti i zadovoljstvu i Džennetima sa vječnim užitcima u kojima se vječno zavijek živi!’ Uistinu kod Allaha je velika nagrada!”

 

Kur’an

“A ti, o dušo smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa uđi među robove Moje, i uđi u Džennet Moj!”[1]

“Oni koji budu vjerovali i koji se Allaha budu bojali, za njih su dobre vijesti i na ovom i na onom svijetu – Allahove riječi niko ne može izmijeniti – to će, zaista, veliki uspjeh biti.”[2]

“Za one koji izbjegavaju da se kumirima klanjaju i koji se Allahu obraćaju, njima su namijenjene radosne vijesti, zato obraduj robove Moje.”[3]

“A oni koji su vjerovali i dobra djela činili biće u divnim džennetskim baščama, sve što zažele imaće u Gospodara svoga; biće to blagodat velika. Na ovaj način Allah šalje radosne vijesti robovima Svojim.”[4]

“U većoj su časti kod Allaha oni koji vjeruju i koj se iseljavaju i koji se bore na Allahovu putu zalažući imetke svoje i živote svoje; oni će postići što žele. Gospodar njihov im šalje radosne vijesti da će im milostiv i blagonaklon biti i da će ih u džennetske bašče uvesti, u kojima će neprekidno uživati, vječno i zauvijek će u njima boraviti. Uistinu, u Allaha je nagrada velika.”[5]

 

Pojašnjenje

Ovobi bili neki od ajeta koji odgovaraju kontekstu ovoga pasusa dok smo prethodno naveli u kontekstu Božjih riječi: “I neće mu dušu niko osim Mene direktno preuzeti”, i u kontekstu Božjih riječi: “I sa njima razgovaram svaki put kada na njih pogledam”, te također slijedi u kontekstu riječi: “Pa ću ga dozivati u noćnim tminama i svjetlosti dana”, i kod riječi: “I dati ću mu da sluša Moj govor” – ajete i predaje i dove kao i naša kratka pojašnjenja, pa se na njih osvrni.[1] Fadžr, 27-30.

[2] Junus, 63-64.

[3] Zumer, 17.

[4] Šura, 22-23.

[5] Tawba, 20-22.

Zadnji put promjenjen: %AM, %24 %519 %2014 %11:%Maj
Označeno :

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT