Svojstva ljudi posvećenih Ahiretu: Lijep život (97.)

Komentar predaje o miradžu 2.

Na Miradžu Uzvišeni Allah je u dijelu razgovara s Svojim Miljenikom u vezi posvećenih Njemu rekao: “Tako mi Moje moči i uzvišenosti dati ću mu da proživi lijep život.”

Kur’an

“Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i, doista, ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.”[1]

“O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati.”[2]

Dove

U munadžatima mjeseca šabana: “Bože moj! Podari mi savršenstvo predanosti Tebi, i obasjaj oči srca naših svjetlošću pogleda na Tebe, kako bi pogledi srca poderali zastore od svjetla i stigli do same biti veličanstvenosti a naše duše postale okačene o snagu Tvoje svetosti. Bože moj, učini me od onih koje si Ti pozvao pa su Ti se oni odazvali i od onih na koje Si pogled Svoj bacio pa su od Tvoje veličine u besvijest pali i od onih koje Si ti potajno dozvao a oni za Tebe javno rade!”[3]

U istoj dovi također: “Bože moj, pridruži me Svome najraskošnijem svjetlu, pa da budem od onih koji su Te spoznali a od drugih se okrenuli, da od Tebe strahujem i na Tvoje promatranje pazim.”[4]

Na kraju dove koja se uči na dan arefata stoji: “Vodi me Svojim svjetlom ka Tebi, i postavi me u duhu istinskog robovanja pred Sebe!”[5]

U istoj dovi također: “Bože moj, učini uozbiljenim u meni istine onih Tebi bliskih, i povedi me putevima onih koje si Ti Sebi privukao (ehlul džezbi)!”[6]

Također u istoj dovi: “Šta je našao onaj ko je Tebe izgubio, a šta je opet izgubio onaj ko je Tebe našao, propao je onaj ko se zadovoljio nekom zamjenom za Tebe!”[7]

U istoj predaji: “Ti si taj koji mi se predstavio u svakoj stvari pa Te vidjeh očitim u svemu što postoji, i Ti si očitovanje u svakoj stvari!”[8]

U dovi u noći uoči arefata stoji: “O Allahu, nemoj učiniti da budem od zlih kao ni od stanovnika vatre! Ne uskrati mi druženje sa Tvojim odabranim robovima, i daj mi da proživim lijep život i daj mi da dočekam lijepu smrt! Pridruži me nakon smrti dobrima i podari mi druženje sa poslanicima na mjestu iskrenosti kod Vladara Moćnog!”[9]

U Kumejlovoj dovi stoji: “Molim Te Tvojim pravom i svetošću i Tvojim najvećim svojstvom i imenom da učiniš moje sate od dana i noći ispunjenim sjećanjem na Tebe, i u stalnoj pokornosti Tebi povezanim, i da moja djela kod Tebe budu primljena tako da sva moja djela i moje želje budu jedno nastojanje / vird i moje stanje posvećeno službi Tebi do vječnosti!”[10]

Pojašnjenje

Sigurno je to da se pod lijepim životom ovdje ne misli na dunjalučki materijalni užitak lijepog življenja. Nego je ciljano rečenicom ono što su dva časna ajeta i dove navedene dole pojasnile pod pojmom ugodnog života. Iz prvog ajeta se može razumjeti to da je ugodan život o kojem se ovdje govori uslovljen vjerom i dobrim djelima i da je rezultat njih. Međutim s obzirom da je vjera i dobro djelo nešto apstraktno ne materijalno na ovome svijetu onda se pod ugodnim životom sigurno misli i na ugodan ali ne materijalni ugodan život koji se isto tako moguć i treba da se odvije kao posljedica vjere još na Ovom svijetu a ne samo na Ahiretu iako njegove posljedice direktno ostavljaju rezultate i na budući život. Jer ono što će Allah uzvišeni dati svojim robovima od ahiretskih duhovnih užitaka rezultat je duhovnih užitaka podarenih njima još na Ovome svijetu. A kraj ajeta o kojem govorimo gdje se veli: “I doista ćemo ih nagraditi po mjeri njihovih najboljih djela”[11] – najbolji je dokaz ovoj tvrdnji.[12] Što se tiče samog ovoga života i njegove zbilje najbolji mu je komentar i pojašnjenje u dovama koje se dole u kontekstu navode.

[1] An-Nahl, 97.

[2] Al-Anfal, 24.

[3] Biharul envar, 91/99.

[4] Ibid.

[5] Iqbalu e'amal, str. 349. i 350.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Iqbalul e'amal, str. 329.

[10] Iqbalul e'amal, str. 709.

[11] Nahl, 97.

[12]Prim. prev. Korkut je gore preveo ovaj zadnji dio ajeta ovako: i doista, ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.“S obzirom da je autor želio da kaže da je nagrada onoga svijeta posljedica duhovnih blagodati ovoga svijeta on uzima da je značenje ovoga ajeta: I doista ćemo ih nagradit po mjeri njihovih najboljih djela”– što je isto tako lingvistički moguće rješenje.

Zadnji put promjenjen: %AM, %24 %518 %2014 %11:%Maj
Označeno :

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT