Džennet

Mudrosti Vjerovjesnika

Veličina džennetskog uživanja

Kur'an:

1. ”I požurite oprostu Gospodara svoga i Džennetu prostranom kao Nebesa i Zemlja, pripremljenom za one koji su Boga svjesni!‘[1]

Hadis:

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Bog Višnji kaže: ‘Pripremio sam za dobre robove Moje što oko nije vidjelo, ni uho čulo, ni srcu čovjekovu palo na um!’”[2]

3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Sigurno, mjesto u Džennetu koliko zauzima jedan bič je bolje od Ovog svijeta i svega na njemu!”[3]

Poslovi koji uvode u Džennet

Kur'an:

4. “A oni koji čine dobro, bili muškarci ili žene, a vjernici su - oni će ući u Džennet i neće im se učiniti ni koliko trun nepravda.”[4]

Hadis:

5. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Najviše čime će moji sljedbenici ući u Džennet su svijest o Bogu i lijepa ćud.”[5]

6. U djelu Tenbihu-l-havatir stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.a., upitao: “Želi li svaki od vas ući u Džennet?” Oni su odgovorili: “Da, Allahov Poslaniče.” Tad je on rekao: “Skratite nadanje i svoju smrt čvrsto usadite pred vaše oči i stidite se Boga istinskim stidom!”[6]

Džennet je okružen neprijatnostima

Kur'an:

7. “A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao, Džennet će boravište biti sigurno.”[7]

Hadis:

8. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Znajte, zaista je džennetsko djelo hodanje po tvrdom brdovitom tlu! Znajte, zaista je džehennemsko djelo olahko udovoljavanje strastima!”[8]

Onaj ko će zaslužiti Džennet

9. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Vi meni jamčite za šest stvari, ja ću vam zajamčiti Džennet: da ne lažete kada govorite, da ne iznevjerite kada obećate, da ne iznevjerite kada vam se nešto povjeri, da obarate poglede vaše, da čuvate vaša stidna mjesta od bluda i da spriječite vaše ruke i vaše jezike!”[9]

Onaj kome će Džennet biti zabranjen

10. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “U Džennet neće ući onaj ko je neposlušan roditeljima i pijanica.”[10]

11. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “U Džennet neće ući ni bludni starac, ni oholi siromah, ni onaj koji prigovara Bogu za svoja djela.”[11]

12. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Onom kome bude povjerena briga o narodu pa ga on iznevjeri Bog je učinio Džennet zabranjenim.”[12]

Džennetski stepeni

Kur'an:

13. “A one koji Mu dođu kao vjernici, a koji su dobra činili – njih čekaju visoki stepeni.”[13]

Hadis:

14. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Stepen iznad stepena u Džennetu je toliki kolika je razdaljina između neba i zemlje. Zaista, čovjek će podići svoj pogled pa će mu zablistati svjetlo koje će ga zamalo oslijepiti. On će se obradovati i upitati: ‘Šta je ovo?’ Odgovoriće mu se: ‘Ovo je svjetlo tvoga brata vjernika.’ On će reći: ‘Ovo je moj brat taj i taj, i mi smo zajedno radili na Zemaljskom svijetu, a sada je toliko odlikovan nada mnom?!’ Tada će mu biti rečeno: ‘On je bolji od tebe djelom.’ Potom će u njegovo srce biti usađeno zadovoljstvo, tako da će zadovoljan biti.”[14]

15. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zaista, u Džennetu ima jedan stepen koji ne može dostići niko, osim pravedni vođa, ili onaj koji je održavao rodbinske veze, ili onaj koji je bio strpljivi izdržavatelj mnogočlane porodice.”[15]

Prvi koji će ući u Džennet

16. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Prvi koji će ući u Džennet su mučenik (šehid) i čovjek koji je lijepo robovao Gospodaru svome.”[16]

17. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao Aliju, mir s njim: “Uistinu, prva četverica koji će u Džennet ući smo: ja, ti, Hasan i Husejn.”[17]

Osobine stanovnika Dženneta

18. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Stanovnici Dženneta su bezdlaki, golobradi i surmelijastih očiju; njihova mladost ne prolazi i njihova odjeća se ne haba.”[18]

19. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Stanovnici Dženneta će ući bezdlaki, golobradi i surmelijastih očiju, u dobi tridesetgodišnjaka ili tridesettrogodišnjaka.”[19]

Džennetske riznice

20. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Četvero je od džennetskih riznica: skrivanje siromaštva, skrivanje milostinje, skrivanje nesreće i skrivanje boli.”[20]


[1]Ali ‘Imran, 133.

[2]Kenzu-l-‘ummal, sv. 15, str. 778, predaja 43069.

[3]Tenbihu-l-havatir, sv. 2, str. 226.

[4]En-Nisa, 124.

[5]El-Kafi, sv. 2, str. 100, predaja 6.

[6]Tenbihu-l-havatir, sv. 1, str. 272.

[7]En-Nazi‘at, 40-41.

[8]Kenzu-l-‘ummal, sv. 15, str. 935, predaja 43605.

[9]El-Emali li-s-Saduk, str. 150, predaja 147.

[10]Kenzu-l-‘ummal, sv. 16, str. 25, predaja 43776.

[11]Kenzu-l-‘ummal, sv. 16, str. 54, predaja 43906.

[12]Tenbihu-l-havatir, sv. 2, str. 227.

[13]Ta-Ha, 75.

[14]El-Emali li-t-Tusi, str. 529, predaja 1162.

[15]El-Hisal, str. 93, predaja 39.

[16]Tenbihu-l-havatir, sv. 1, str. 57.

[17]El-Mu‘džemu-l-kebir, sv. 1, str. 319, predaja 950.

[18]Kenzu-l-‘ummal, sv. 14, str. 471, predaja 39301.

[19]Kenzu-l-‘ummal, sv. 14, str. 477, predaja 39329.

[20]Ed-Da‘vat, str. 164, predaja 452.

Zadnji put promjenjen: %AM, %26 %313 %2014 %06:%Jun
Označeno :

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT