Načela razvoja: Pravna načela (2)

Mudrosti Vjerovjesnika

Imetak je imetak Boga Svevišnjeg

1. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „O ljudi, otkupite sebe od Boga imetkom Božijim; čovjek nema ničega.“[1]

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, imetak Boga Svevišnjeg je ono šta se daje za šta će se biti pitano.“[2]

Nepovredivost imetka muslimana

3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao dok je gledao u Kabu: „Bilo ti prostrano, o Kućo Božija, kako si ti veličanstvena! Kako je veličanstvena svetost tvoja u Boga! Boga mi, vjernik ima veću svetost od tebe, jer Bog je učinio zabranjenim tvoje samo jedno, a vjernikovo troje: njegove imetak, njegovu krv i da se o njemu misli loše.“[3]

4. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Sve vjernikovo je sveto: njegova čast, njegov imetak i njegova krv.“[4]

5. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Neka niko od vas ne uzima imovinu svoga brata ni u šali, ni u zbilji jer ko od svoga brata uzme maker štap, neka ga vrati!“[5]

Nepovredivost imovine ugovornika

6. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Znajte, ko učini nepravdu ugovorniku, ili ga ošteti, ili ga optereti iznad njegove moći, ili uzme od njega nešto bez njegove drage volje, ja ću mu biti tužilac na Dan stajanja.“[6]

Prava drugih u imetku

7. Kur'an: “...Koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali, i oni u čijim imecima bude određen dio...”[7]

8. U zbirci Musned Ibn Hanbela se prenosi od Enesa: „Jedan čovjek iz plemena Benu Temim je došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.a., i rekao: 'O Allahov Poslaniče, ja imam velik imetak, veliku porodicu i potomstvo i gotovinu, pa mi reci kako da dijelim i kako da postupam?' Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: 'Izdvajaćeš zekat iz svoga imetka, jer on je zaista sredstvo čišćenja koje te čisti, pazićeš svoje bližnje i priznavaćeš pravo onog koji išće, komšije i ubogog siromaha.“[8]

Uskraćivanje prava

9. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko je uskratio nešto od prava svoga brata muslimana, Bog mu je uskratio blagoslov opskrbe, sve dok se ne pokaje.“[9]

10. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Oni neće uskratiti zekat, a da im neće biti uskraćena kiša iz neba.“[10]


[1] . كنزالعمّال : ج 6 ص 386 ح 16180 .

[2] . المستدركعلىالصحيحين : ج 4 ص 363 ح 7930.

[3] . مشكاة الأنوار : ص 149 ح 357 .

[4] . المؤمن : ص 72 ح 199.

[5] . سننأبيداوود : ج 4 ص 301 ح 5003.

[6] . سننأبيداوود : ج 3 ص 171 ح 3052.

[7] . المعارج : 23 و 24 .

[8] . مسندابنحنبل: ج 4 ص 273 ح 12397 .

[9] . كتابمنلايحضرهالفقيه: ج 4 ص 15 ح 4968 .

[10] . الكافي : ج 2 ص 373 ح 1 .

Zadnji put promjenjen: %AM, %12 %298 %2015 %06:%Okt

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT