Ono čime se postiže dobro Ovoga i dobro Onoga svijeta

Mudrosti Vjerovjesnika

Davanje prednosti Onom svijetu

1. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: "Onaj ko je dao prednost Ovom svijetu nad Onim svijetom oba će mu biti uskraćena, a onaj ko je dao prednost Onom svijetu nad Ovim svijetom zadobiće ih oba zajedno.“[1]

Lijepa ćud

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, lijepa ćud je pokupila dobro i Ovoga i Onoga svijeta.“[2]

Spominjanje Boga

3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kome bude dat jezik koji spominje Boga, dato mu je dobro i Ovoga i Onoga svijeta.“[3]

4. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao Hasanu ibn Ebu Rezinu: „Hoćeš li da te uputim na temelj onoga čime ćeš postići dobro i Ovoga i Onoga svijeta? Drži se skupova ljudi koji spominju Boga! A kad se osamiš, pokreći svoj jezik koliko god možeš u spominjanju Boga! Voli u ime Boga i mrzi u ime Boga!“[4]

Blagost

5. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, onaj kome je dat udio blagosti, dato mu je od dobra Ovoga i Onoga svijeta; a onaj kome je uskraćen udio u blagosti, uskraćeno mu je od dobra Ovoga i Onoga svijeta.“[5]

Blagoslov na Vjerovjesnika, s.a.v.a.

6. U djelu El-Kafi je prenio Murazim od Imama Sadika, mir s njim, da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.a. i rekao: „O Allahov Poslaniče, zaista, ja sam trećinu svojih moljenja učinio prizivanjem blagoslova tebi! 'Dobro!' – odgovorio je, a ovaj mu je rekao: 'O Allahov Poslaniče, ja sam učinio pola svojih moljenja prizivanjem blagoslova tebi!' 'To je bolje!' – dodao je, a ovaj je rekao: 'Zaista, učinio sam sve svoje moljenje prizivanjem blagoslova tebi!' Tada je Poslanik rekao: 'Tada, dovoljan ti je Bog Višnji da ti rješava tvoje ovosvjetske i onosvjetske brige.' Potom je neko upitao Imama Sadika: 'Bog popravio tvoje poslove!, kako je sve svoje moljenje učinio prizivanjem blagoslova njemu?' Imam Sadik, mir s njim, je rekao: 'Nije nikad od Boga Višnjeg iskao bilo šta, a da nije započeo s prizivanjem blagoslova na Muhammeda i porodicu njegovu.'“[6]


[1] El-Firdevs, sv. 3, str. 586, predaja 5835.

[2] Sevabu-l-a‘mal, str. 215, predaja 1.

[3]El-Kafi, sv. 2, str. 499, predaja 1.

[4]Hil'jetu-l-evlija, sv. 1, str. 367.

[5] Musnedu Ebi Ja‘la, sv. 4, str. 304, predaja 4513.

[6]El-Kafi, sv. 2, str. 493, predaja 12.

Zadnji put promjenjen: %PM, %20 %628 %2014 %14:%Avg
Označeno :

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT