Ono šta je potrebno postaču i ono šta ne treba da čini

Mudrosti Vjerovjesnika

Ono šta je potrebno postaču

1. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kada postite perite zube misvakom ujutro, a ne perite početkom noći, jer nema nijednog postača čije se usne osuše navečer, a da mu to neće biti svjetlo pred očima na Dan stajanja!”[1]

2. U djelu El-Mu'džemu-l-kebir se prenosi od Abdullaha ibn Mesuda: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., me savjetovao da na dan svoga posta osvanem uljem namazan i počešljan, a da ne osvanem namrgođen!”[2]

3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko bude činio četvero biće jak u svom postu: da najprije vodom okonča svoj dnevni post... i da ne izostavlja podnevni odmor.”[3]

Ono šta ne treba da čini postač

4. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Neka se niko od vas dok posti ne izlaže trome: puštanju krvi, kupanju i lijepoj ženi!”[4]

5. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zaista, Bog ne voli da imam šest svojstava pa ih ni ja ne volim kod oporučenika od moga potomstva i njihovih sljedbenika poslije mene: predigra za vrijeme posta je jedno od njih.”[5]

6. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kada se abdestiš ušmrkni vodu u nos ako ne postiš!”[6]


[1]El-Mu‘džemu-l-kebir, sv. 4, str. 78, predaja 3696.

[2]El-Mu‘džemu-l-kebir, sv. 10, str. 84, predaja 10028.

[3]El-Firdevs, sv. 1, str. 371, predaja 1496.

[4]En-Nevadir li-r-Ravendi, str. 229, predaja 467.

[5]El-Kafi, sv. 4, str. 89, predaja 11.

[6]Musnedu Ibn Hanbel, sv. 5, str. 518, predaja 16383. 

Zadnji put promjenjen: %AM, %21 %371 %2015 %07:%Jun
Označeno :

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT