Ono šta treba činiti pri okončanju dnevnog posta

Mudrosti Vjerovjesnika

Moljenje

1. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Dova postača pri okončanju dnevnog posta neće biti odbijena.”[1]

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Četverici moljenje neće biti odbijeno sve dok im se ne otvore nebeske kapije i ono ne stigne do Arša: ...i postaču dok ne okonča post.”[2]

Moljenje tradicionalnim moljenjem prilikom okončanja dnevnog posta

3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je prilikom okončanja dnevnog posta molio: “U ime Boga! Bože moj, Tebi sam postio i opskrbom Tvojom sam post okončao. Primi od mene, Ti si, uistinu, Svečujući Sveznajući.”[3]

Dova na arapskom glasi:

بِاسمِ اللّٰهِ، اللّٰهُمَّ لَكَ صُمتُ وَ عَلىٰ رِزقِكَ أفطَرتُ، تَقَبَّل مِنّي إنَّكَ أنتَ السَّميعُ العَليمُ

4. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Svaki postač koji u vrijeme okončanja posta izgovori: ‘O Veliki, o Veliki, Ti si moj Bog, ja nemam boga, osim Tebe! Oprosti mi grijeh veliki jer, usitinu, veliki grijeh ne može oprostiti, do Veliki!’, izaći će iz svojih grijeha kao onog dana kad ga je majka rodila.”[4]

Dova na arapskom glasi:

ياعَظيمُ ياعَظيمُ؛ أنتَ إلٰهي لا إلهَ لي غَيرُكَ، اِغفِر لِيَ الذَّنبَ العَظيمَ؛ إنَّهُ لا يَغفِرُ الذَّنبَ العَظيمَ إلَّا العَظيمُ

Okončanje dnevnog posta hurmama ili grožđicama ili slatkišem ili mlakom vodom

5. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Najbolje čime će postač otpočeti jelo nakon posta su grožđice ili nešto slatko.”[5]

6. Imam Sadik, mir s njim, je rekao: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u razdoblju svježih hurmi okončavao post svježim hurmama, a u razdoblju suhih hurmi, suhim hurmama.”[6]

7. Imam Bakir, mir s njime, je rekao: “Kada je Allahov Poslanik, s.a.v.a., postio, a nije imao slatkiša kojim bi okončao post, činio bi to vodom.”[7]

8. Imam Sadik, mir s njim, je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., je okončavao post slatkišem; ako ne bi imao slatkiša, onda komadom šećera ili hurmama, a ako ništa od toga ne bi imao, onda mlakom vodom.”[8]

Zahvala onog ko okonča dnevni post kod nekih ljudi

9. Imam Sadik, mir s njime, je prenio: “Kada bi Allahov Poslanik, s.a.v.a., jeo kod neke porodice, govorio im je: ‘Neka se kod vas hrane postači, neka kod vas jedu dobročinitelji i neka vam prizivaju blagoslov meleki odabrani!’”[9]

10. U djelu Ed-Du'a Taberanija se prenosi od Enesa: “Kada je Allahov Poslanik, s.a.v.a., okončavao post kod neke porodice, govorio im je: ‘Neka kod vas okončavaju post postači, neka vas prekrije milost Božija, neka hranu vašu jedu dobri i neka se na vas spuštaju meleki!’”[10]


[1]Sunenu Ibn Madže, sv. 1, str. 557, predaja 1753.

[2]El-Kafi, sv. 2, str. 510, predaja 6.

[3]Ed-Du‘ai li-t-Taberani, str. 286, predaja 918.

[4]El-Ikbal, sv. 1, str. 240.

[5]El-Firdevs, sv. 1, str. 358, predaja 1445.

[6]El-Kafi, sv. 4, str. 153, predaja 6.

[7]El-Kafi, sv. 4, str. 152, predaja 1.

[8]El-Kafi, sv. 4, str. 153, predaja 4.

[9]El-Kafi, sv. 6, str. 294, predaja 10.

[10]Ed-Du‘ai li-t-Taberani, str. 287, predaja 922 i 923. 

Zadnji put promjenjen: %AM, %21 %371 %2015 %07:%Jun
Označeno :

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT