Pohvalnost učestalosti nekih djela u ramazanu

Mudrosti Vjerovjesnika

Učestalo učenje Kur'ana

Vrijednost učenja Kur'ana i poticanje na to

1. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao o lijepom postupanju u mjesecu Ramazanu: “Često u njemu učite Kur'an!”[1]

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko u mjesecu Ramazanu prouči jedan ajet iz Kur'ana ili izgovori Subhanallahi! (Slava pripada Bogu!), imaće vrijednost nad drugima kao ja nad mojim sljedbenicima. Zato, blago li je svakom ko dočeka mjesec Ramazan! I, opet, blago li je njemu!”[2]

Učestalost traženja oprosta

3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Uistinu, nakon prve (ili je rekao: posljednje) trećine  noći u mjesecu Ramazanu, glasnik proziva: ‘Ima li onoga koji išće pa da mu bude dato? Ima li onoga koji traži oprost pa da mu bude oprošteno? Ima li onoga koji se kaje pa da mu Bog primi pokajanje?’”[3]

Učestalost moljenja i prisjećanja Boga

4. Kur'an: “A kad te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam sigurno blizu: odazivam se molbi molioca kada Me zamoli. Zato, neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravom putu.”[4]

5. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u osmoj noći mjeseca Ramazana molio: “Bože moj, ovo je Tvoj mjesec, u kojem tražiš od robova Tvojih da Te mole, a Ti im jamčiš uslišanje i kažeš: ‘A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molioca kada Me zamoli...’”[5]

6. U djelu Fedailu-l-evkat Bejhekija se prenosi od Aiše: “Kada bi nastupio mjesec Ramazan boja lica Allahova Poslanika, s.a.v.a., bi se promijenila, njegov namaz bi učestao, predano bi se trudio oko moljenja i strahovao za nj.”[6]

7. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Onome ko se prisjeća Boga u mjesecu Ramazanu biće oprošteno, a onome koji traži od Boga u njemu neće biti uskraćeno.”[7]

Učestalost namaza

8. Imam Sadik, mir s njime, je rekao: “Kada bi nastupio mjesec Ramazan, Allahov Poslanik, s.a.v.a., bi učestao s namazom, a i ja tako činim, pa činite i vi!”[8]

9. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko od vas u ovom mjesecu klanja dva rekata dobrovoljno u ime Boga Svevišnjeg, njemu će Bog oprostiti.”[9]

Umra (hodočašće u Mekku u svako doba godine, osim u vrijeme Hadža)

10. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Umra u mjesecu Ramazanu ravna je Hadžu.”[10]

11. U djelu El-Kafi se prenosi od Velida ibn Sabiha: “Rekao sam Imamu Sadiku, mir s njim: ‘Čuli smo da je Umra u mjesecu Ramazanu ravna Hadžu.’ Odgovorio je: ‘To je bio slučaj sa ženom kojoj je Allahov Poslanik, s.a.v.a., to obećao, rekavši joj: ‘Obavi Umru u mjesecu Ramazanu, ona je tebi Hadž!’’”[11]


[1]Fedailu-l-ešhuri-s-selase, str. 95, predaja 78.

[2]Biharu-l-envar, sv. 6, str. 345, predaja 9.

[3]Šu‘abu-l-iman, sv. 3, str. 311, predaja 3628.

[4]El-Bekare, 186.

[5]El-Ikbal, sv. 1, str. 269.

[6]Fedailu-l-evkat li-l-Bejheki, str. 49, predaja 84.

[7]El-Mu‘džemu-l-evsat, sv. 7, str. 226, predaja 7341.

[8]Tehzibu-l-ahkam, sv. 3, str. 60, predaja 204.

[9]‘Ujunu ahbari-r-Rida, sv. 1, str. 293, predaja 46.

[10]Sunenu-t-Tirmizi, sv. 3, str. 276, predaja 939.

[11]El-Kafi, sv. 4, str. 535, predaja 1. 

Zadnji put promjenjen: %AM, %22 %427 %2015 %09:%Jun

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT