Političke i društvene osobine Muhammeda, s.a.v.a.

Mudrosti Vjerovjesnika

Briga o mladim

1. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Preporučujem vam da činite dobro mladim, jer su oni najnježnijih srca. Uistinu, Bog me poslao kao obradovaoca i opominjaoca, pa su mi mladi prisegnuli, a stari su mi se suprotstavili, i potom je proučio ajet: ‘...Pa su srca njihova, zato što je prošlo mnogo vremena, otvrdnula...’”[1]

Zaštita slabih

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Tražite me tako što ćete paziti one koji su nemoćni, jer vi ćete, zaista, biti opskrbljivani i pomagani s vašim nemoćnima!”[2]

3. Imam Ali, mir s njim, je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Znajte, onaj ko omalovaži siromaha koji je predan Bogu (musliman), omalovažio je Božije pravo i Bog će ga omalovažiti na Sudnjem danu, osim ako se pokaje.’ Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Onaj ko počasti siromaha predanog Bogu (muslimana) na Sudnjem danu će susresti Boga Višnjeg, Koji će biti njime zadovoljan.’”[3]

Rat protiv oholih

4. Imam Sadik, mir s njim, je prenio: “Allahovom Poslaniku, s.a.v.a., je došao imućan čovjek u čistoj odjeći i sjeo do njega. Potom je došao siromašan čovjek u pohabanoj odjeći i sjeo do imućnoga. Imućni je povukao svoju haljinu ispod njegovih stegana pa mu je Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao: ‘Jesi li se pobojao da te ne dotakne nešto od njegova siromaštva?’ ‘Nisam’, odgovorio je. ‘Onda si se pobojao da njega ne dotakne nešto od tvoga imetka?’, upitao je. ‘Nisam’, odgovorio je. ‘Pobojao si se da ne zaprlja tvoju odjeću?’, upitao je. ‘Nisam’, odgovorio je. ‘Pa šta te onda potaklo da to učiniš?’, upitao je. Odgovorio je: ‘O Allahov Poslaniče, ja imam druga koji mi predstavlja lijepim sve što je ružno i ružnim sve što je lijepo. Evo, ja mu dajem pola mog imetka!’ Allahov Poslanik, s.a.v.a., je upitao siromašnog: ‘Prihvataš li?’ ‘Ne’, odgovorio je. Tada ga imućni upita: ‘A zašto?’ ‘Bojim se da i u mene ne uđe ono što je ušlo u tebe’, odgovorio je.”[4]


[1]Šebabu Kurejš, str. 1; El-Hadid, 16.

[2]Sunenu Ebi Davud, sv. 3, str. 32, predaja 2594.

[3]El-Fakih, sv. 4, str. 13, predaja 4968.

[4]El-Kafi, sv. 2, str. 262, predaja 11.

Zadnji put promjenjen: %AM, %23 %273 %2014 %05:%Maj
Označeno :

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT