Vrijednost noći uoči Bajrama i dana Bajrama

Mudrosti Vjerovjesnika

Vrijednost noći uoči Bajrama

1. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Bog Svevišnji obilno daje dobro u četiri noći: noći Kurban-bajrama i Ramazanskog bajrama...”[1]

2. U djelu El-Kafi prenosi Džabir od Imama Bakira, mir s njim: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., se okrenuo ljudima i rekao: ‘O ljudi, kada se pojavi mlađak mjeseca Ramazana budu okovani buntovni šejtani; ...a kada se pojavi mlađak mjeseca Ševala vjernici budu pozvani: Požurite svojim nagradama pa ovo je Dan nagrade!’” Potom je Ebu Džafer (Imam Bakir), mir s njim, rekao: “Tako mi Onoga u Čijoj je moći moja duša, to nije nagrada u zlatnicima i srebrenjacima.”[2]

Pravila lijepog postupanja noći uoči Bajrama

3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko u noći uoči Ramazanskog bajrama klanja dva rekata, učeći na prvom Fatihu i Kul huvallahu hiljadu puta, a na drugom Fatihu i Kul huvallahu jedanput, Bog Svevišnji će mu dati sve šta on od Njega bude zatražio.”[3]

4. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko provede noć uoči Ramazanskog bajrama u moljenju njegovo srce neće umrijeti na dan kada će srca umirati.”[4]

5. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko provede u namazu dvije noći uoči dvaju bajrama, nadajući se Božijoj milosti, njegovo srce neće umrijeti na dan kada će srca umirati.”[5]

Značaj dana Bajrama

6. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Došao sam u Medinu kada su njeni stanovnici imali u razdoblju džahilijjeta dva dana kada su se zabavljali, pa vam je Bog njih zamijenio sigurno boljim od njih: danom Ramazanskog bajrama i danom Kurban-bajrama.”[6]

7. U djelu El-Kafi prenosi Džabir od Imama Bakira, mir s njim: “Vjerovjesnik, s.a.v.a., je rekao: ‘Prvog dana mjeseca Ševala glasnik poziva: O vjernici, požurite svojim nagradama!’” Potom je rekao: “O Džabire, Božije nagrade nisu nagrade ovih vladara!”, a zatim dodao: “To je Dan nagrada.”[7]

8. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Meleki na Bajram stoje na početku puteva i govore: ‘Požurite Gospodaru Dobrostivom! On obilno dariva i oprašta velike grijehe.’”[8]


[1]Kenzu-l-‘ummal, sv. 12, str. 322, predaja 35215.

[2]El-Kafi, sv. 4, str. 67, predaja 6.

[3]Tehzibu-l-ahkam, sv. 3, str. 71, predaja 228.

[4]Sevabu-l-a‘mal, str. 101, predaja 1.

[5]Sunenu Ibn Madže, sv. 1, str. 567, predaja 1782.

[6]Kenzu-l-‘ummal, sv. 8, str. 547, predaja 24102.

[7]El-Kafi, sv. 4, str. 168, predaja 3.

[8]Mustedreku-l-vesail, sv. 6, str. 154, predaja 6678. 

Zadnji put promjenjen: %PM, %16 %560 %2015 %12:%Jul

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT