Vrijednosti Noći sudbine (Lejletu-l-kadr)

Mudrosti Vjerovjesnika

1. Kur'an: “Mi smo ga sigurno spustili u Noći sudbine. A šta ti misliš šta je Noć sudbine? Noć sudbine je bolja od hiljadu mjeseci; meleki i Džibril, s dopuštenjem Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odredbe svake; sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.”[1]

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Mjesec Ramazan je prvak mjeseci, a Noć sudbine (Lejletu-l-kadr) je prvakinja noći.“[2]

3. Zaista, Bog Svevišnji je od dana odabrao petak, od mjeseci mjesec Ramazan i od noći Noć sudbine (Lejletu-l-kadr).“[3]

4. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kapije Nebesa se otvaraju u Noći sudbine; nema nijednog čovjeka koji u njoj klanja, a da mu Bog Svevišnji za svaku sedždu neće odrediti drvo u Džennetu – kada bi jahač putovao hladom njegove krošnje stotinu godina ne bi iz njeg izašao – i za svaki ruku kuću u Džennetu sagrađenu od dragog kamenja, safira, topaza i bisera, a za svaki proučeni ajet krunu od kruna džennetskih.“[4]


[1]El-Kadr, 1-5.

[2]Biharu-l-envar, sv. 40, str. 54, predaja 89.

[3]Kemalu-d-din, str. 281, predaja 32.

[4]El-Ikbal, sv. 1, str. 345. 

Zadnji put promjenjen: %AM, %04 %478 %2015 %10:%Jul
Označeno :

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT