Zapreke uslišenju dove

Mudrosti Vjerovjesnika

Griješenje

1. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Doći će ljudima vrijeme kada će njihove nutrine biti ružne, a njihove vanjštine lijepe, iz pohlepe za ovim svijetom; oni u njemu neće tražiti ono što je u Gospodara njihova; njihova vjera će biti licemjerna, i neće imati nikakvog straha. Njih će Bog obuhvatiti kaznom pa će Ga oni moliti moljenjem utopljenika, ali im se On neće odazvati.”[1]

Prekidanje rodbinskih veza

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Prekidanje rodbinskih veza zastire dovu.”[2]

Pijanje opojnog pića

3. U djelu El-Mu'džemu-l-Kebir se prenosi od Kasima Ebu Abdurrahmana: “Čuo sam Allahova Poslanika, s.a.v.a., kada je o opojnom piću rekao: ‘Ko ga stavi na svoj dlan neće mu biti uslišano moljenje.’”[3]

Napuštanje naređivanja dobra, a odvraćanje od nevaljalog

4. Imam Bakir, mir s njim, je rekao: “Našli smo u pismu Allahova Poslanika, s.a.v.a.: ‘...Ako ne budu tražili da se čini dobro, i ne budu od nevaljalog odvraćali, i ne budu slijedili one dobre iz Porodice moje, Bog će vlast nad njima dati njihovim zlima, pa će Mu njihovi dobri činiti dovu, a On im se neće odazvati.’”[4]

Olahko uzimanje namaza

5. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao Fatimi, mir s njom: “O Fatima, ko između ljudi i žena bude olahko uzimao svoje namaze, Bog će ga staviti na iskušenje u petnaest pojava: šest od njih se odnose na Ovaj svijet...; od onih koje će ga zadesiti na Ovom svijetu jedna je da njegova dova neće biti uzdignuta u Nebu, a šesta je da neće imati udjela u dovi dobrih Božijih robova.”[5]

Držanje uz nekog drugog, mimo Boga Svevišnjeg

6. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Bog Svevišnji kaže: ‘Nema nijednog stvorenja koje se drži nekog stvorenja, a ne Mene, a da mu Ja neću prekinuti sredstva Nebesa i Zemlje, pa ako od Mene išće, Ja mu neću dati, a ako Me zove, neću mu se odazvati; nema nijednog stvorenja koje se drži Mene, a ne stvorenja Mojih, da Ja neću učiniti Nebesa i Zemlju odgovornim za njegovu opskrbu, pa ako Me zove, odazvaću mu se, ako od Mene išće, daću mu, a ako Me za oprost zamoli, oprostiću mu!’”[6]

Mudrost

7. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zaista, čovjek se sasvim približi nekoj od ovosvjetskih potreba pa ga Bog spomene ponad sedam nebesa i kaže: ‘Meleci Moji, ovaj rob Moj se sasvim približio jednoj od ovosvjetskih potreba, pa ako mu je dam, otvoriću mu vrata u Vatru. Nego, otklonite je od njega!’

I taj čovjek počne gristi prste svoje, govoreći: ‘Ko me pretekao? Ko me prevario?’ A to je, zaista, samo milost kojom mu se Bog smilovao.”[7]


[1]El-Kafi, sv. 2, str. 296, predaja 14.

[2]نزهة الناظرstr. 37, predaja 115.

[3]El-Mu‘džemu-l-kebir, sv. 19, str. 374, predaja 879.

[4]El-Kafi, sv. 2, str. 374, predaja 2.

[5]فلاح السائلstr. 61, predaja 1.

[6]El-Emali li-t-Tusi, str. 585, predaja 1210.

[7]Hil'jetu-l-evlija, sv. 7, str. 208.

Zadnji put promjenjen: Nedjelja, 08 Februar 2015 17:40
Označeno :