Mevlana - Okean ljubavi

Pet dijelova Radio emisije o Mevlani Dželaludinu Rumiju

"Tražiti put do ljubavi razumom, isto je što i tražiti svjetiljkom sunce."
Mevlana Dželaludin Rumi je bio perzijski islamski filozof, teolog, pravnik, pjesnik i sufi mistik iz 13. stoljeća. Smatra se jednim od najvećih mističkih pjesnika islama, koji je pisao na perzijskom jeziku.

Ime Rumi dobio je zbog toga što je život proveo u Rumu (Rumski sultanat), današnja srednja Anadolija, a Mevlana na farsiju znači "naš vodič" ili "naš gospodar".

Rumi umire u Konji (današnja Turska) 17. prosinca 1273. godine. Njegovoj sahrani je prisustvovalo na tisuće stanovnika grada, bilo da su muslimani, kršćani ili židovi. On sam je ostavio amanet da mu na sprovodu svira glazba.  Ta noć ostaje poznata kao Noć vjenčanja (Šabe Arus), i od tada svake godine dolazi rijeka njegovih poštovalaca iz cijeloga svijeta na njegovo turbe.1244. godine Rumi je doživio susret sa lutajućim Dervišem Šemsedin Tebrizijem, koji je izmijenio dalji tijek njegovog života.  Šemsedin je prešao u Rumijevu kuću, a Dzalaludin se od znanstvenika i pravnika preobražava u mistika i pjesnika, koji je većinu svojih djela iz tog vremena pisao pod pseudonimom Šemsedin.  Nakon nekog vremena, Šemsedin je nestao iz Rumijevog života isto onako misteriozno kao što je i došao. Međutim, Rumi nastavlja da piše inspiriran "božanskim" ljudima. Pod dojmom ličnosti Salahudina Zarkuba, jednostavnog, nepismenog čovjeka čiste duše, piše oko 70 gazala.  Nakon Salahudinova smrti, njegov učenik Husamedin Čelebi, također slavni sufija, mu služi kao inspiracija da napiše svoju najpoznatiju poemu Masneviju, koja spada u najviše uzlete ljudske misli.

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT