Proživljenje - povratak Bogu

Proživljenje - povratak Bogu (40)

Pred nama je najbolje djelo do sada napisano na temu proživljenja, odnosno života nakon smrti i može se reći da ono predstavlja svojevrsnu enciklopediju o ovoj temi. Ovo djelo se temelji na Kur'anu, predajama, racionalnom dokazu, duhovnom osvjedočenju i otkrovenjima istinskih putnika osvjedočenih o zbiljama viših svjetova. Njoj posebnu vrijednost daje činjenica da ju je napisao Allame Teherani, jedan od bliskih učenika Allame Tabatabaia, filozof i realiziran arif. Djelo u sebi poduhvata iskustvo i znanje jednog niza velikana duhovnog puta. Ono izvorno ima deset tomova. Proglašena je i knjigom godine na “Sajmu knjiga u Teheranu” i doživjela je više izdanja. Mi ćemo, uz Božiju pomoć, nastojati da ponudimo cijelo na zadovoljstvo svih zaljubljenika Božijeg puta.