Simpozij o duhovnoj tradiciji, Mostar

Simpozij o duhovnoj tradiciji, Mostar

20. 3. 2014. u Mostaru je održan Simpozij o duhovnoj tradiciji u organizaciji Muftijstva mostarskog i Naučno-istraživačkog instituta "Ibn Sina" u Sarajevu, a povodom godišnjice preseljenja derviša rah. Senada Mičijevića. Fondacija "Baština duhovnosti" je dala učešća u ovom simpoziju kroz izlaganje njenog direktora prof. Amara Imamovića. Tom prilikom prof. Amar Imamović je govorio o knjizi "Sari Saltuk historija i mit" djelo Senada Mičijevića, a koja je objavljenja u okviru izdavačke djelatnosti Fondacije "Baština duhovnosti". Na simpoziju su sudjelovali znanstvenici, kulturni i javni radnici s kojima se rahmetli Mićijević družio i sarađivao: dr. Mohammmad Ali Barazanooni, književnik Ibrahim Kajan, dr. Mubina Moker, dr. Samir Beglerović. dr. Ahmed Zildžić, dr. Alen Kalajdžija, Zlatko Zvonić, Alija Dilberović, Hasan Eminović, Muamer Kordić, Saeid Abdepour i Amar Imamović.

Rahmetli Senad Mićijević (1960. - 2013.) bio je neumorni istraživač i historičar tesavufa u Bosni i Hercegovini. Njegovi radovi o hercegovačkim gradovima, duhovnoj tradiciji ovih prostora, o Ehli bejtu, o Sari Saltuku, o bektašijskom derviškom redu i drugim temama, ostat će trajati kao nezaobilazna literatura u izučavanju bosanskohercegovačke duhovne tradicije i kulturne historije.