Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave
  • Poništi

Abdulvehab Ilhamija

///Abdulvehab Ilhamija

Bosnian_Book_of_the_Science_of_Conduct_WDL7479.pdf

Abdulvehab Ilhamija

Abdulvehab Ilhamija Žepčevi (Žepče, 1773. – Travnik, 1821) bio je bošnjački pjesnik i alim. Pripadao je nakšibendijskom tarikatu, gdje je i uzeo pseudonim Ilhamija (nadahnuti). Imao je značajnu ulogu u kulturnom i političkom životu Bošnjaka krajem 18. i početkom 19. vijeka.

Adresa: Zalik 15d Mostar 88000 BiH
Mob: +387 61 371 019
www.bastinaduhovnosti.com

Potaknuti mišlju velikana islamske misli, Objave i filozofije, Allame Tabatabaija – koji je na upit o njegovom veličanstvenom učenjačkom pregnuću skromno izjavio da je on imao za cilj jedino dati svoj doprinos cjelokupnom znanju čovječanstva i ostaviti traga koliko jednu rečenicu na tom putu  – i mi smo se okupili da damo doprinos tom plemenitom cilju, svjesni svojih manjkavosti i neznanja, ali počašćeni okolnošću da nam je u ovom kratkom ovozemaljskom životu pružena tako jedinstvena prilika.

navigacija