Komentar šapćućih  moljenja

Komentar šapćućih moljenja (18)

Ovaj zbir od 15 dova počinje sa Moljenjem pokajnika. Svaka od ovih 15 dova govori o 15 stanja čovjeka, ali ne mora značiti da ne može jedan čovjek imati sva ta stanja u sebi, recimo da bude od ustrašenih, da bude od žalitelja, da bude od onih koji vole, da bude od pokajnika, dakle sve to jedan čovjek u sebi može da sažima. Štaviše, moguće da se jednom čovjeku iz sata u sat tokom dana mijenja stanje i shodno tome da uči onu dovu koja odgovara tom stanju. Štaviše, moguće je da – ako se njegovo biće razvije i uzdigne ili ako je savršen čovjek – svih 15 stanja u jednom trenutku proživljava.