Hadis

Hadis (550)

"On ne zbori po žudnji svojoj,  to samo Objava je koja mu se objavljuje." (Nedžm, 3-4) "A tebi objavljujemo Zikr (Kur'an) da bi ljudima objasnio to što im se objavljuje, a i da bi oni razmislili." (Nahl, 44) "On je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči!" (Džumu'a, 2)