Mjera mudrosti - o laži

Mjera mudrosti 1.

Kur'an: I reci: “Došla je istina, a nestalo je laži; laž, zaista, nestaje!”[1]

Kur'an: "Nego istinom suzbijamo laž, istina je uguši i laži nestane; a teško vama zbog onoga što o Njemu iznosite!"[2]

580.Imam Ali: “Laž je obmanjivač i varalica.”[3]

581.Imam Ali: “Probijat ću neistinu, sve dok istina ne izađe iz njenih njedara.”[4]

582.Imam Ali: “Istina je džennetski, a laž džehennemski put. Svaki put ima svoga pozivaoca.”[5]

583.Imam Ali: “Učinio je nepravdu istini onaj ko pomogne laž.”[6]

Odvajanje istine od laži

584.Imam Ali: “Između istine i laži su četiri prsta. Laž je kad kažeš: ‘Čuo sam’, a istina je kad kažeš: ‘Vidio sam.’”[7]

Miješanje istine i laži

Kur'an: "Istinu sa neistinom ne miješajte i istinu svjesno ne tajite!"[8]

585.Imam Ali: “Da laž nije pomiješana sa istinom, ne bi ostala skrivena tragaocima za istinom, a da istina nije pomiješana sa laži, svojeglavi bi ostali bez riječi. Međutim, uzeta je šaka ovoga i šaka onoga.”[9]

586.Imam Ali: “Koliko li je samo zabludaokićeno ajetima iz Božije knjige, kao što su bakreni dirhemi ukrašeni srebrenim prelivom.”[10]

Nevjerovanje u laž

587.Imam Sadik: “Allah ne želi da se laž prikaže kao istina. Allah ne želi da se istina u srcu vjernika prikaže kao očita laž. Allah ne želi da laž u srcu nevjernika suprotstavljenog istini poprimi oblik nesumnjive istine. Da nije učinio tako, ne bi se razlikovala istina od laži.”[11]

588. Imam Sadik: “Srce neće biti uvjereno da je laž istina, niti da je istina laž.”[12]


[1] El-Isra, 81.
[2] El-Enbija, 18.
[3]Gureru-l-hikem, 549. 
[4]Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 2/185. 
[5]Nehdžu-s-se‘ade, 3/291. 
[6]Gureru-l-hikem, 6041. 
[7] Nehdžu-l-belaga, govor 140. 
[8] El-Bekare, 42.
[9]Nehdžu-l-belaga, govor 50. 
[10]Gureru-l-hikem, 6969. 
[11]El-Bihar, 5/303/12.
[12]Tefsiru-l-‘Ajjaši, 2/53/39. 
Zadnji put promjenjen: Subota, 25 Januar 2014 05:40