Mjera mudrosti - o zadržavanju robe dok ne poskupi

Mjera mudrosti 1.

Zadržavanje robe dok ne poskupi

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zadržavanjem robe dok ne poskupi bave se samo vjerolomnici.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zadržavanjem robe dok ne poskupi bave se samo griješnici.”[2]

3. Imam Ali: “Zadržavanje robe dok ne poskupi je uzrok uskraćenosti.”[3]

4. Imam Ali: “Zadržavanje robe dok ne poskupi je priroda nečasnih ljudi.”[4]

5. Imam Ali: “Zadržavanje robe dok ne poskupi je niskost.”[5]

6. Imam Ali: “Zadržavanje robe dok ne poskupi je naporna jahalica.”[6]

7. Imam Ali: “Naprezati se radi zadržavanja robe dok ne poskupi svojstvo je neukih.”[7]

8. Imam Ali kada je Aštara slao za namjesnika u Egipat: “Znaj uz to da su mnogi od njih trgovci i privrednici vrlo uskogrudi i pretjerano škrti, da gomilaju dobra zaraćivanjem nepoštenim, te da određuju cijenu visoku dobara u prodaji. To je izvor zla za svijet običžižakni, a sramota za službenike uprave. Zato, spriječi zadržavanje dobara dok ne poskupe, jer je Poslanik, mir i blagoslov Allahov neka su s njim i njegovim, to zabranio.”[8]

9. Imam Ali: “Ni u jednom zadržavanju robe koje nanosi štetu ljudima i uvećava cijene nema nikakva dobra.”[9]

10. Imam Sadik: “Allah, dž.š., učinio je dobro robovima zrnom (pšenice) kada je poslao žižak, jer da je drugačije, vladari bi ga pohranjivali kao što pohranjuju zlato i srebro.”[10]

 

Onaj koji zadržava robu dok ne poskupi

11. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Proklet je onaj koji zadržava robu dok ne poskupi.”[11]

12. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “ Onaj koji zadržava robu dok ne poskupi na našoj pijaci je poput nevjernika u Allahovoj Knjizi.”[12]

13. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kako je samo loš rob onaj koji zadržava robu dok ne poskupi! Ako Uzvišeni Allah smanji cijene, zapada u tugu, a ako ih uveća, raduje se.”[13]

14. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “ Oni koji zadržavaju robu dok ne poskupi i ubice ljudi bit će proživljeni u Džehennemu na istom stepenu.”[14]

15. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svako ko hranu pohrani četrdeset dana u iščekivanju da ona poskupi, odrekao se Allaha i Allah se odrekao njega.”[15]

16. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svako ko kupi hranu i zadrži je četrdeset jutara, želeći time da je skupo proda muslimanima, i potom je proda i svu zaradu udijeli kao sadaku, to mu neće biti nadoknada za ono što je učinio.”[16]

17. Imam Ali: “Onaj koji zadržava robu dok ne poskupi je uskraćen za svoje blagodati.”[17]

18. Imam Ali: “Škrtac koji zadrđava robu dok ne poskupi stiče za onoga koji mu neće zahvaliti i kreće se prema Onome Koji mu neće prihvatiti opravdanje.”[18]


[1]Kenzu-l-‘ummal, 9738.

[2]Ibid, 9723.

[3]Gureru-l-hikem, 256.

[4]Ibid, 607.

[5]Ibid, 112.

[6]El-Kafi, 8/19/4.

[7]Gureru-l-hikem, 9349.

[8]Nehdžu-l-belaga, pismo 53.

[9]Mustedreku-l-vesail, 13/274/15337.

[10]El-Bihar, 103/87/3.

[11]El-Bihar, 62/292; Kenzu-l-‘ummal, 9716.

[12]Kenzu-l-‘ummal, 9717.

[13]Ibid, 9715.

[14]Ibid, 9739.

[15]El-Bihar, 62/292.

[16]Emali-t-Tusi, 676/1427.

[17]Gureru-l-hikem, 465.

[18]Ibid, 1842.

Zadnji put promjenjen: Petak, 24 Januar 2014 16:15