Nekoliko prikaza starih izdanja Divana Hafiza Širazija pisanih rukom.

    divan_hafeza_5

divan_hafizov_3  

  divan_hafizov_1  divan_hafeza_6

divan_hafeza_7  divan_hafezov_4

Mezar i kube Hafiza Širazija

hafez_2

kube_hafeza_1

kube_hafeza_2

kube_hafeza_4