Irfanski tekstovi

"Gdje god da se okrenete, pa tamo je Allahovo Lice." (Bekara, 115.) "I Zemlja će svjetlošću Gospodara svoga zasjati." (Zumer, 69.)

Irfanski tekstovi