Mevlana Dželaluddin Rumi

Mewlana Dželaluddin Rumi rođen je 604/1207. godine u Balhu, a umro je 672/1273. u Konji. Mewlana je jedan od najvećih sufijskih pjesnika i mislilaca prije svega poznat po svoj spjevu Mesneviji koja predstavlja opis duhovnog puta ka Bogu Uzvišenom.

Mevlana Dželaluddin Rumi