Ebu Hamid Gazali

Al-Gazali je rođen u Tusu, u iranskoj regiji Horasanu (450-505. H./1058-1111). Predavao je u Bagdadu, kao učitelj prava, dijalektičke teologije (kalam) i filozofije. 1095. godine, nakon sloma živaca, napustio je akademski rad i postao sufija, posvetivši se kontemplaciji. Gazali je kasnije svojim autoritetom branio mističko sufijsko učenje od progona u islamskim teološkim krugovima

Ebu Hamid Gazali