Izvori i prepreke spoznaje u "Stazi rječitosti"

Izvori i prepreke spoznaje u "Stazi rječitosti"

Šahriar Soleimani
S perzijskog preveo Sabahudin Šarić
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2016.
Format B5, strana 186
ISBN 978-9958-867-38-5

S a d r ž a j

Uvod

Definicija spoznaje i nauke o spoznaji

Značaj pitanja spoznaje, posebno analize njenih izvora i prepreka  

Mogućnosti spoznaje

Sredstva spoznaje i njihova razlika sa izvorima spoznaje

Nužnost rasprave o spoznaji sa stanovišta Staze rječitosti

Autentičnost Staze rječitosti

Odnos svjetonazora i spoznaje

Domet i područje spoznaje sa stanovišta Imama Alija

Uvjeti spoznaje sa stanovišta Imama Alija

            1. Trud i nastojanje

            2. Bogobojaznost

            3. Razlikovanje istine od zablude     

            4. Direktno osvjedočenje i izbjegavanje povodljivosti

            5. Usredsređenost i rasterećenost

            6. Suptilnost duha i unutarnja bistrina

            7. Djelovanje prema znanju

 

PRVI DIO

Izvori spoznaje u Stazi rječitosti

Osjetilna spoznaja

Racionalna spoznaja

Intuitivna i irfanska spoznaja

Spoznaja Objavom

 

Prvo poglavlje

Osjetilna i iskustvena spoznaja

Senzualizam i empirizam

Razlika materijalizma i senzualizma

Osjetilna i empirijska spoznaja sa stanovišta zapadnih filozofa

Osjetilna i empirijska spoznaja sa stanovišta islamskih filozofa

Osjetilna i empirijska spoznaja sa stanovišta Staze rječitosti

Krajnja vrijednost osjetilne spoznaje sa stanovišta Imama Alija     

 

Drugo poglavlje

Racionalno saznanje i spoznaja

Pojam razuma i racionalizma

Racionalna spoznaja sa stanovišta zapadnih filozofa

            Pogled zapadnih pristalica intuitivne spoznaje na racionalnu spoznaju      

            Iluzija zapadnih senzualista o racionalnoj spoznaji

            Racionalna spoznaja sa stanovišta zapadnih racionalista

Racionalna spoznaja sa stanovišta islamskih filozofa

            Razum i racionalna spoznaja sa stanovišta Mulla Sadre

            Racionalna spoznaja sa stanovišta Ibn Sine

            Ustrajnost islamske filozofije u deskripciji racionalne spoznaje

Racionalna spoznaja sa stanovišta arifa

Racionalna spoznaja sa stanovišta Staze rječitosti

            Stvaranje razuma u čovjekovoj duši

            Vrijednost racionalne spoznaje sa stanovišta Staze rječitosti

            Superiornost i prednost racionalne u odnosu na osjetilnu spoznaju u Stazi rječitosti

            Vrste razuma i racionalnih učenja u Stazi rječitosti

            Doseg i područje racionalne spoznaje u Stazi rječitosti

 

Treće poglavlje

Irfanska intuicija iz izvora spoznaje

Definiranje irfanskog otkrovenja i osvjedočenja

Razlika i osobenosti vjerskog iskustva i irfanskog iskustva

Razlika irfanske spoznaje sa drugim vrstama spoznaje

Superiornost nadrazumske ili irfanske spoznaje u odnosu na racionalnu spoznaju

Argumentacija u intuitivnim poimanjima i njena razlika sa logičkim argumentacijama      

Svojstva nadrazumske percepcije ili irfanskog iskustva

Gledišta filozofa muslimana o irfanskoj intuiciji

Gledište zapadnih filozofa o irfanskoj intuiciji        

Irfanska intuicija sa stanovišta Staze rječitosti         

Vrijednost irfanske spoznaje u Stazi rječitosti

Imam Ali, mir s njim, u posjedu najviših stepeni intuicije

Sistematičnost irfanske spoznaje sa stanovišta Staze rječitosti

Uvjeti i stvari koje donose irfansku spoznaju prema Stazi rječitosti

            Očuvanje uma živim  

            Borba sa samim sobom i kročenje duše sklone zlu

            Zikr i spominjanje Uzvišenog Boga

            Iskrenost u namjeri    

Veličina irfanske spoznaje sa stanovišta Staze rječitosti

 

Četvrto poglavlje

Spoznaja Objavom  

Svojstva spoznaje Objavom  

Suština objave Razum i Objava sa stanovišta mislilaca muslimana

Objava sa stanovišta zapadnih mislilaca       

Objava i spoznaja Objavom sa stanovišta Staze rječitosti    

Jasnoća i prosvijetljenost spoznaje putem Objave    

Objava ili poslaničko iskustvo

Objava ili tumačenje Objave

Objava i razum

Kontinuitet ili okončanje Objave

Superiornost spoznaje zasnovane na učenjima Objave u odnosu na druge vrste spoznaje 

 

DRUGI DIO

Prepreke spoznaje u Stazi rječitosti

1. Neumjesna pristranost       

2. Ljubav i mržnja     

3. Samouvjerenost

4. Ovaj svijet

5. Prohtjevi strasti

6. Zanesenost sobom i umišljenost

7. Pretjerivanje

8. Duge i daleke težnje i želje           

9. Zavedenost šejtanom

10. Pohlepa    

11. Prijateljstvo i druženje sa lažovom

12. Druženje sa glupim i neznalicom

13. Slijepo slijeđenje prethodnika

14. Neusklađenost znanja i djela

15. Negativizam

16. Raspravljanje uz neznanje i dvoličnost

17. Devijacija i skretanje

18. Bolest i sljepilo srca

19. Nemar

20. Tvrdoglavost i neutemeljeno insistiranje

21. Kult ličnosti

22. Preokupiranost poslom

23. Uskogrudost

24. Sofizam

25. Zastor prirode

26. Neznanje

27. Prihvaćanje glasina i neiskustvo