Osnove islamske filozofije 2

Osnove islamske filozofije 2

Muhammed Taqi Misbah Yazdi
OSNOVE ISLAMSKE FILOZOFIJE 2
S engleskog preveo: Armin Hadrović
Recenzent: mr. Fuad Hadžimehmedović
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2013.
Biblioteka Irfan i hikmet
ISBN  978-9958-867-24-8 (Sv. 2)
format B5, str. 360.

online knjiga Osnove islamske filozofije sv. 2